Select Page

Po analyzovaní 5 ročného obdobia spolupráce s bývalým spoločníkom som jednoznačne došiel k tomuto záveru a kľúčovým chybám:
1. Moja investícia bola zverená do rúk spoločníka, ktorý rozhodoval v klúčových situáciach, hoci nebol majoritným akcionárom.

2. Postup vývoja ako aj filozofiu predaja riadil spoločník, čo malo za následok nekonečný proces vývoja a neúspechy predaja služieb.

3. Úspešnú filozofiu som dovolil spoločníkovi devalvovať. Podporné projekty pre rozvoj goodboog.com, ktoré som v goodboog naštartoval, nám prinášali financie za predaj služieb a paradoxne priniesli vysokú registráciu firiem do goodboog, čo podstatne zvýšilo aj jeho návštevnosť. Bohužial som na tlak spoločníka ustúpil a výsledok mi iba potvrdil, že to bola veľká chyba.

4. Akciová spoločnosť v rukách spoločníka. Hoci spoločník nebol majoritným spoločníkom, rozhodoval vo firme o všetkom. Dôkazom bolo aj zrušenie spoločnosti bez podpisu akéhokoľvek ďaľšieho akcionára. Škoda, že to neurobil skôr, bol by mi ušetril financie a čas !

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!