Select Page

Vesmírny teleskop WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) pracujúci v infračervenom spektre objavil podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) milióny mimoriadne hmotných čiernych dier a na 1000 žeravých, prachom zahalených galaxií. Pri skúmaní extrémne horúcich galaxií sa vedcom podarilo zistiť, že v nich vznikajú čierne diery ešte skôr ako hviezdy.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Je známe, že v centre najväčších galaxií sú čierne diery, ktoré pohlcujú okolitý plyn, prach a hviezdy a niekedy majú takú energiu, že môžu zastaviť formovania hviezd. Nový výskum ukázal, že čierne diery v jadrách galaxií vznikajú skôr ako hviezdy.

Horúcim galaxiám hovoria vedci Hot Dogs

Astronómovia sa zamerali na galaxie skryté horúcim prachom, ktoré sa ešte len formujú. Niektoré z nich septembra 100biliónkrát silnejšie ako Slnko. Napriek tomu je veľmi ťažké ich objaviť. Novo nájdené galaxie, ktoré dostali označenie Hot Dogs, sú podľa vedcov veľmi zriedkavé. Väčšina z nich sa nachádza vo vzdialenosti približne desať miliárd svetelných rokov od našej hviezdy. Pozorovanie by vďaka ich zvláštnemu stavu mohlo vyplniť chýbajúci článok v chápaní vývoja galaxií.

„Tieto kataklyzmatické sa formujúcej galaxie sú tak vzácne, že WISE musel prezrieť celú oblohu, aby sme ich našli,“ povedal Peter Eisenhardt z laboratória NASA JPL.

„Našli sme dôkazy, že môžu vytvárať svoje vlastné čierné diery pred tým, než vytvoria svoje hviezdy. Vajcia predchádza sliepku,“ dodal.

Čierne diery bude sledovať špeciálny teleskop

Teleskop WISE v rokoch 2009 až 2011 nasnímal celú hviezdnu oblohu v infračervenom spektre elektromagnetického žiarenia. Vďaka tomu bolo možné zachytiť aj tie vesmírne objekty, ktoré nie sú viditeľné bežnou optikou. NASA teraz vďaka ďalšiemu špecializovanému teleskopu NUSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) môže začať preskúmavať novo objavené galaxie a hľadať predpokladané čierne diery.

Okrem Hot dogs objavil WISE ešte milióny ďalších čiernych dier a taktiež mnoho iných vzácnych vesmírnych objektov.

Podľa vedcov sa čierne diery nachádzajú v strede každej galaxie. Čierna diera Sagittarius A v centre našej galaxie je pomerne nečinná. Tieto objekty obrovskej hmotnosti sú schopné pohlcovať okolitý materiál, objekty i svetlo, vydávajú tepelné žiarenie a v ich okolí dochádza k spomaleniu času.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!