Select Page

PRAHA – Medzinárodný tím vedcov z pražskej Karlovej univerzity, z Bonnskej univerzity az  Queenslandskej univerzity v Brisbane na základe pozorovania a desiatok numerických modelov preukázal, že jadro Veľkej hmloviny v súhvezdí Orion môže skrývať čiernu dieru asi 200-krát hmotnejšiu ako Slnko.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Informoval o tom tlačový odbor Univerzity Karlovej. Výsledky výskumu dnes zverejnil renomovaný odborný časopis The Astrophysical Journal.

Súhvezdie Orion je miestom intenzívnej tvorby hviezd. Prostredná hviezda jeho meča je v skutočnosti veľmi mladá hviezdokopa a je známa pod názvom Veľká hmlovina (M42). Hviezdokopa je od Zeme vzdialená približne 1300 svetelných rokov. Je tvorená asi piatimi tisíckami hviezdami, ktoré sa nachádzajú v oblasti s priemerom niekoľkých svetelných rokov. Vznikla na astronomické pomery nedávno, pred jedným až dvoma miliónmi rokov.

Rýchlosti hviezd v centre hviezdokopy sú tak vysoké, že by mali viesť k rozpadu celej hviezdokopy, to znamená že vo hviezdokope chýba potrebná hmotnosť, ktorá by ju držala pohromade gravitačnou silou. Je v nej výrazný nepomer medzi počtom ľahkých a ťažkých hviezd, ktorých je vo hviezdokope oproti očakávaniam výrazne menej. „Tieto vlastnosti sú pre astronómov záhadou napriek všetkým súčasným poznatkom o vzniku hviezd a o rozdelení ich hmotnosti,“ uviedol profesor Pavel Kroupa z Bonnu.

Za použitie najmodernejšieho výpočtového vybavenia riešili Ladislav Šuber, Pavel Kroupa a Holger Baumgardt náročný problém modelovanie vývoja hviezdokopy po jej zrode z materského molekulárneho oblaku. Zostavili model veľmi hustej hviezdokopy, tvorenej na začiatku plynom a hviezdami s obvyklým pomerom ľahkých a ťažkých hviezd. Ukázalo sa, že počas stláčania zvyškového plynu von z hviezdokopy, dochádzalo k jej expanzii. Zároveň dochádzalo k vystreľovaniu ťažkých hviezd veľkými rýchlosťami v dôsledku tesných priblížení troch telies. V niektorých prípadoch dokonca došlo k priamym zrážkam a následným splynutím ťažkých hviezd. Výsledkom bol vznik jednej dominantnej, veľmi hmotnej hviezdy.

Tá sa v určitý okamih stala nestabilná a zrútila sa do čiernej diery s hmotnosťou približne 200 Sĺnk.

Čiernu dieru by bolo možné podľa vedcov pozorovať prostredníctvom žiarenia okolitého plynu, ktorý by na ňu padal. „Naše výpočty naznačujú, že by okolo nej mohla s veľkou pravdepodobnosťou obiehať hviezda, ktorej vonkajšia obálka by bola v periodických intervaloch strhávaná na čiernu dieru a tá by potom žiarila v röntgenovom obore,“ uviedol Baumgardt.

Veľká hmlovina preto zostáva predmetom intenzívneho výskumu. Ak by v nej bola objavená predpovedaná čierna diera, znamenalo by to významný krok pre pochopenie vzniku veľmi hmotných hviezd a zrode hustých hviezdokôp z ich plynných obálok. „Prítomnosť takto hmotnej čiernej diery prakticky za humnami by umožnila intenzívnejšie štúdium týchto záhadných objektov,“ uzavrel Kroupa.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!