Select Page

Praha – Česko-francúzsky vedecký tím odhalil, že umelo vytvorené kmeňové bunky z buniek normálnych môžu v budúcnosti zásadne pomôcť pri liečbe pacientov po mozgovej mŕtvici. ČTK to oznámil Jan Martinek z tlačového odboru Akadémie vied.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Pavla Jendeková z Ústavu experimentálnej medicíny Akadémie vied, ktorá sa bude podieľať na jednom z kľúčových výskumných programov projektu BIOCEV sa so svojím vedeckým tímom dlhodobo zaoberá výskumom kmeňových buniek a ich využitím na liečbu poranenia mozgu a miechy. Pre regeneráciu poškodených nervových tkanív používa porézne biomateriály, ktoré sú implantované do miesta poranenia a postupne prerastajú bunkami.

S francúzskymi kolegami použila umelo vytvorené kmeňové bunky z buniek normálnych (indukované pluripotentné kmeňové bunky) na liečbu časti mozgov potkanov poškodených mŕtvicou. Vedci ukázali, že nervové kmeňové bunky vzniknuté z indukovaných pluripotentných kmeňových buniek majú v tomto prípade dvojaký účinok. V prvých mesiacoch uvoľňujú látky, ktoré znižujú odumieranie dôležitých štruktúr v mozgu a ktoré podporujú regeneráciu nervového tkaniva. To vedie k zníženiu neurologického deficitu spôsobeného mŕtvicou. V ďalších mesiacoch dochádza k integrácii diferencovaných buniek do mozgových štruktúr príjemcu a na rekonštrukciu príslušných nervových dráh.

Tieto výsledky významne rozširujú skôr získané poznatky o mozgových transplantáciách a ukazuje sa, že indukované pluripotentné kmeňové bunky majú po transplantácii do miesta postihnutého mozgovou mŕtvicou schopnosť zvrátiť spôsobené poškodenie a zastaviť degeneráciu odľahlejších častí mozgu, ktoré sú prepojené s poškodeným miestom. Indukované pluripotentné kmeňové bunky by mohli byť tiež využité pre vybudovanie „bunkovej banky“ rozličných imunologických variantov týchto buniek, ktorá by bola ideálnym zdrojom pre budúcu liečbu pacientov po mozgovej mŕtvici, uviedla Jendeková.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!