Select Page

Rover Curiosity analyzoval vzorky marťanskej pôdy a „nadýchol sa“ jeho atmosféry. Na prekvapenie vedcov v nej neobjavil žiadne stopy metánu. Až doteraz sa pritom predpokladalo, že tento plyn sa na červenej planéte vyskytuje a jeho množstvo sa mení v závislosti na ročnom období. Vedci tak usudzovali na základe spektroskopických analýz uskutočnených v rokoch 2004 a 2009 tromi pozemskými teleskopmi a sondou Mars Express.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Deväťdesiat percent metánu zisteného v pozemskej atmosfére produkujú živé organizmy, ale metán vo vesmíre nie je žiadnou vzácnosťou. Vyskytuje sa napríklad v mračnách v medzihviezdnom priestore. V prípade Marsu by sa na jeho produkcii podieľali zrejme geochemické procesy, ale bola tu aj nádej, že môže signalizovať prítomnosť mikroorganizmov.

V atmosfére Marsu bol naopak zistený zvýšený obsah ťažkých izotopov uhlíkov a argónu. Astronómovia sa teraz pokúsia objasniť ďalšiu záhadu Marsu – prečo je jeho atmosféra stokrát redšia než pozemská. Mnohí z nich sú presvedčení, že v dávnej minulosti bola oveľa hustejšia a panovala tu aj mierna klíma.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!