Select Page

Znepokojujúci nález oznámili čínski vedci. V okolitom prostredí sa vyskytujú gény, ktoré vznikli umelou cestou v biologických a genetických laboratóriách. Tieto gény, ktoré sú odolné voči antibiotikám, sú tzv genetickým materiálom používaným v génovom inžinierstve.

Výskum čínskych vedcov potvrdzuje, že genetické experimenty sú veľmi riskantné. Umelý genetický materiál v našom bezprostrednom okolí môže viesť k nepredvídateľným mutáciám živých organizmov a mikroorganizmov, ktoré môžu vďaka novej genetickej výbave získať úplne neuveriteľné (teda nepriateľské) vlastnosti.

Podľa biochemika Justina Donata z univerzity v Minnesote sa ale musí vykonať ďalší, oveľa podrobnejší výskum. Vzorky vody, ktoré testovali Číňania, mohli byť kontaminované genetickým materiálom až potom, čo sa dostali do laboratória.

Avšak existujúce výsledky zatiaľ svedčia o tom, že genetická technológia a výskum môžu prispieť k vzniku patogénov, ktoré oveľa lepšie odolávajú antibiotikám. Ostatne nadmerné užívanie antibiotík v zdravotníctve a v poľnohospodárstve vedie k tomu, že „preteky v zbrojení“ medzi baktériami a liečivými preparátmi neustále rastú. A genetické materiály, ktoré uniknú z laboratórií, sú pre mikróby ďalšou možnosťou, ako lepšie odolávať existujúcim liekom.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!