Select Page

Peruánski vojaci ulovili gigantického netopiera, ktorý strašil dedinčanov z bližšie neurčenej oblasti. Mnohí miestni ho považovali za Chupacabra – bájneho tvora, ktorý útočí na ľudí aj na hospodárske zvieratá a vysáva z nich život. Podľa odborníkov ide o príslušníka jedného z najväčších druhov Pteropus, nazvaného tiež Flying Fox. Rozpätie jeho krídel dosahuje 2 m

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!