Select Page

Plugin ktorý zabraňuje kopírovaniu článkov. Nepôjde vybrať ani skopírovať text, nebudú fungovať žiadne klávesové skratky, nebudú funkčné tlačidlá u myši. Klikateľné zostanú iba formuláre (napr. komentáre alebo vyhľadávanie) odkazy a obrázky.
Na stiahnutie:www.wordpress.org/extend/plugins/wp-copyprotect/

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!