Select Page

Výborná vec pri rekonštrukcii alebo aktualizáciu stránok – plugin dovoľuje „vypnúť“ web normálnym návštevníkom. Prihlásený administrátor vidí celý obsah normálne, ale ostatným sa zobrazí tabuľka s dôvodom uzavretia a časom zostávajúcim do znovuspustenie webu.
Na stiahnutie:www.wordpress.org/extend/plugins/maintenance-mode/

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!