Select Page

MADRID – Recyklácia použitých materiálov nie je novinkou, s ktorou prišiel dnešný človek. Španielski paleontológovia zistili, že už človek paleolitický recykloval, konkrétne svoje kamenné nástroje, píše španielsky denník El Mundo.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Paleontológovia analyzovali artefakty nesúce stopy po pálení, objavené na pravekom nálezisku mole del Salt v katalánskej provincii Tarragona. Výskum ukázal, že recyklácia nástrojov bola u ľudí vrchného paleolitu pred 13 000 rokmi bežnou praxou.

„Vybrali sme na skúmanie opálené nástroje, pretože jednoduchým spôsobom môžu preukázať, či boli upravované po tom, čo boli vystavené ohňu,“ vysvetlil Manuel Vaquero z univerzity Rovira i Virgili.

Bádatelia v mole del Salt našli medzi nástrojmi vysoké percento artefaktov, ktoré boli vystavené pôsobeniu ohňa. Avšak recyklácia sa netýkala všetkých druhov nástrojov, bežná bola u tých, ktoré sa používali „v domácnosti“, a zrejme bola spojená s okamžitou potrebou.

Hroty loveckých nástrojov oproti tomu takmer nikdy neboli vyrobené z recyklovaných predmetov. Viac recyklované boli takzvané dvojité artefakty – také, ktoré kombinujú dva nástroje v jednom kúsku.

„Je to dôležité predovšetkým z hľadiska kultúrnej hodnoty predmetov, najmä v obdobiach, ako je vrchný paleolit, kedy sa forma stáva odrazom dobre definovaného myšlienkového zobrazenia,“ vysvetľuje Vaquero.

Určujúci význam mohli mať recyklácie vo spoločenstvách paleolitických lovcov a zberačov. „Má význam ekonomický, pretože zvyšuje použiteľnosť kamenných prostriedkov, najmä v kontexte nedostatku. Navyše je to významný faktor pre vysvetlenie používania nálezísk, pretože sa z nich stávajú nielen miesta vhodné k životu, ale aj lokality poskytujúce prostriedky k nemu,“ zdôraznil.

O recykláciu nástrojov v praveku príliš výskumov vykonávané nebolo. A výsledky bádania v mole del Salt, uverejnenej v časopise Journal of Archaeological Science, tak aspoň čiastočne osvetľujú zatiaľ neznáme skutočnosti: totiž že recyklovali už prehistorickí ľudia.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!