panobcan.sk

Jedným z projektov, ktorý by mal priniesť na internet niečo nové plánujeme s portálom panobcan.sk. Zatial je tento portál vo vývoji, v krátkom čase pribudnú zaujímavé sekcie. (viac…)

EICS – riešenie pohľadávok a záväzkov

Jednou z kľúčových kapitol Sytému EICS je modul „Riešenie pohľadávok a záväzkov“. Nejedná sa o klasické vymáhanie peňazí od dĺžnika, ale riešenie spočíva v nepeňažnom vyrovnaní pohľadávok a záväzkov. (viac…)

Pin It on Pinterest