Select Page

V roku 2001 som pripravil Elektronický Informačný Clearingový Systém – systém nepeňažných platieb, ktorý bol v roku 2002 aj na trhu testovaný. Systém rieši optimalizáciu clearingových transakcií medzi klientmi, generuje odporúčané hodnoty všetkých clearingových transakcií a automaticky o nich informuje klientov.

Čo rieši systém nepeňažných platieb ?

1. optimalizáciu všetkých clearingových transakcií, ktoré sa vyskytujú pri:

– Nákupu výrobkov a služieb
– Riešenie pohľadávok a záväzkov
– Čerpanie nepeňažných úverov

2. bezpečné elektronické platby a zúčtovanie clearingových transakcií

– Clearingové platby klientov sú riešené prostredníctvom internetbanking a platobných kariet

3. Evidenciu komunikácia s klientmi i vnútrofiremnú komunikáciu

– Systém pomocou modulu komunikácia ponúka evidenciu oslovením aj odpovedí klientov vo všetkých fázach komunikácie. Spôsob evidencie je v súlade s pravidlami zákona o archivácii a spisovej službe.

VIAC SA DOČÍTATE TU >>

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!