Select Page

U obrázkov sú značky alt a title nesmierne dôležité, inak ich Google úplne ignoruje alebo blog penalizuje. Pomocou tohto pluginu môžete nielen pridať značky alt a title, ale môžete tiež zmeniť ich názvy na celom webe.
Výhody

Pridá značky alt a title ku všetkým obrázkom, u ktorých chýba.
Pre značky používa bežný jazyk, napr titulky príspevkov a názvy súborov miesto jednoduchých prípon súborov, ktorú vyhľadávače nečítajú.
Veľmi ľahko použiteľný a jednoduchý aj pre začiatočníkov.
Obsahuje užitočné tipy nápovedy a umožní jednoducho pochopiť, čo každá voľba vykonáva.
Umožňuje používať zápisy ako napr% name na nahradenie názvov súborov obrázkov bez prípony alebo umožňuje jednoducho použiť ľubovoľné bežné slovo, napríklad „dizajnér“, ale majte na pamäti, že toto slovo bude použité vo všetkých obrázkoch.

Zápory

Jedinou nevýhodou je skutočnosť, že v administrácii pluginu sú reklamy. Ale na druhú stranu, čo môžeme očakávať od bezplatného pluginu.

Jednoduchosť použitia

Plugin SEO Friendly Images dá v podstate nainštalovať a ďalej sa o neho nestarať. Vďaka tomu patrí medzi najľahšie použiteľné pluginy pre WordPress. Okrem toho sú voľby veľmi intuitívne alebo ponúka dostatočnú nápovedu k tomu, aby bolo možné voľbu veľmi ľahko zmeniť. Dôrazne odporúčam použitie tohto pluginu, aby ste predišli penalizáciu svojho webu alebo ignorovanie z dôvodu nepoužívania správnych značiek alt a title.
SEO Friendly Images

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!