Select Page

Anomálne topenie ľadovcov v Grónsku, ktoré je charakteristické pre 21. storočie, dalo vzniknúť novému javu: ľadovému zemetraseniu. Seizmografy ich zaznamenávajú čoraz častejšie. Na snímke je zreteľne vidieť dráha, kde skĺzol ľadovec do mora po tom, čo ho rozhýbalo „ľadotrasenie“.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Seizmologovia z výskumnej stanice pri Columbijskej univerzite v tejto súvislosti upozornili na alarmujúci trend. „Ľadotrasenie“ postupuje každoročne čoraz viac severným smerom. Podľa nich to svedčí o tom, že narušenie ľadového príkrovu je oveľa rýchlejšie nielen na juhu ostrova, ale aj v jeho severnej časti, ktorá bola ešte pred časom považovaná za stabilnú. Najviac „ľadotrasení“ bolo v Grónsku zaznamenané v rokoch 2005 a 2011. Tento rok ale budú oba „rekordy“ určite prekonané.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!