Select Page

Záujem o projekty, ktoré sú mojím dielom je stále dostatočný.  Preto som sa rozhodol v týchto projektoch pokračovať.  Jeden z najväčších projektov je systém nepeňažných platieb EICS, ktorý podrobnejšie rozpíšem v ďaľšom príspevku. Systém rieši zásadné a kľúčové momenty v podnikateľskom prostredí ako sú vyrovnávanie pohľadávok a záväzkov a nedostatok peňažných prostriedkov náhradou za nepeňažné. Ďaľšou kľúčovou kapitolou sú ponuky, dopyty a ich presné a cielené spárovanie. Bežné bartrové spoločnosti fungujú na inom, podobnom spôsobe obchodovania, avšak stretávajú sa stále s tým istým problémom – správna regulácia nepeňažných prostriedkov. Aj o tejto téme napíšem viac budúcom príspevku.

Daľším projektom je katalóg goodboog, vychádzajúci z pôvodného projektu EICS, ktorý v sebe zahŕňa filozofiu celosvetového obchodovania firiem, ktorého nosná časť je postavená na tom istom princípe, ako je aj katalóg goodboog, t.j. podrobné kategórie výrobkov, služieb a multijazyčnosť. Nová verzia katalógu goodboog, ktorá je tiež mojím dielom pokračuje v mojej filozofii vývoja v spojení so systémom EICS.

Projekt 9001.sk a 9001.cz pokračuje taktiež vo svojom vývoji. Výber najkvalitnejších firiem na Slovenskom a českom trhu má svoje opodstatnenie pre projekt EICS. Týmto projektom sa budem venovať tkisto v ďaľších mojích príspevkoch.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!