Select Page

Prečo je Google tak rýchly
Keď používateľ zadá požiadavku, dostane výsledok behom niekoľkých desatín sekundy. To je samo o sebe úctyhodný výkon, ale skutočnosť je o to zaujímavejšia, že každú sekundu je cez Google.com položené asi tisíc otázok a zadávateľ každého z nich dostáva rýchlo odpoveď.

Po zadaní požiadavky na Google.com samozrejme nezačne prehľadávanie všetkých miliárd dokumentov, ktoré Google pozná. To by bolo naozaj na dlho.

Ako to, že je tak rýchly
Základom rýchleho doručenia odpovede na uživateľovu otázku sú tzv indexy. Google má pre každé slovo pripravený index (zoznam) stránok, na ktorých sa dané slovo nachádza. Po zadaní je táto požiadavka odovzdaná serverom, ktoré obsahujú index stránok pre všetky slová. Tieto servery vyhľadajú stránky, ktoré obsahujú príslušné slovo a odovzdajú zoradený zoznam ich identifikačných čísiel dokumentovým serverom. Dokumentové servery podľa identifikačných čísel vyhľadajú príslušné stránky, tzn. ich názvy, URL, anotácia az nich je následne zostavená stránka s výsledkami, ktoré sú zobrazené užívateľovi.

Podľa čoho sa VÝSLEDKY zobrazujú
Už bol zdôraznený fakt, že indexové servery odovzdajú ďalej zoradený zoznam identifikačných čísiel dokumentov. Toto zotriedenie sa deje na základe prísne utajovaného algoritmu, v ktorom hrajú rolu desiatky rôznych parametrov, podľa ktorých sa určuje kvalite jednotlivých stránok a ich relevancia pre hľadané slová.

Na čom beží Google
Väčšina ľudí očakáva, že Google beží na super výkonných značkových strojoch s minimálnou poruchovosťou. To vôbec nie je pravda. Základom infraštruktúry Google sú lacné low-end servery, ktoré sa relatívne často pokazia. Vďaka špičkovému softvéru, ktorý zlyhanie hardvéru predpokladá, môže Google bežať ďalej. Keď jeden stroj zlyhá, tak sa nič nedeje – „kus železa“ sa vymení a vyhľadávanie beží ďalej.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!