Select Page

Joomla! je veľmi populárny open source redakčný systém a softvérový projekt, ktorý sa teší obrovskému záujmu užívateľov. Vďaka licenčným podmienkam GPL (General Public License) nemusíte platiť za samotný softvér, čo môže zredukovať náklady na vytvorenie vašich webových stránok. Navyše je vďaka filozofii open source softvér možné systém a jeho kód prispôsobiť presne „na mieru“ vašim potrebám a požiadavkám.

Veľkou výhodou je tiež bohatý výber zo všetkých druhov zásuvných modulov, ktoré môžu byť ďalej začlenené do priestoru a znovu rýchlo zredukujú náklady na implementáciu. Viac informácií a možnosti nájdete na stránkach projektov Joomla!

Prečo Joomla? Naj dôvody prečo používať Joomla CMS:

1. ide o voľne šíriteľný, open source redakčný systém (CMS)
2. má početnú základňu užívateľov a vďaka tomu ľahko dostupnú technickú a užívateľskú podporu
3. je používaný aj mnohými štátnymi a pološtátnymi inštitúciami, ministerstvami, obcami, veľkými firmami
4. ponúka širokú škálu prídavných komponentov a modulov (voľne dostupných i platených)
5. užívateľsky prívetivý, jednoduché ovládanie, rýchla krivka učenia
6. nezávislosť na jedinom dodávateľovi

Joomla! prehľad vlastností

pokročilý WYSIWYG editor (editor kódu stránok), veľmi podobný Wordu
šablónovacích systém
rozhranie prídavných komponentov, modulov a funkcií
administrácia obsahu z verejného i neverejného rozhranie
víceúroňové členenie užívateľských oprávnení
podpora viacjazyčnosti
jednoduchá a prehľadná štruktúra – sekcia a kategórie
podpora SEO, URL priateľské vyhľadávačom
možnosť neverejného obsahu iba pre registrovaných užívateľov
plne prispôsobiteľný systém

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!