Select Page

OpenCart je e-shop dostupný pod slobodnou licenciou, ktorý umožňuje ponúkať neobmedzený počet produktov triedených do neobmedzeného počtu kategórií od neobmedzeného počtu výrobcov. K dispozícii je aj product rating a voľne dostupná dokumentácie. Ďalej je možné použiť viac mien, platobných spôsobov a dodanie tovaru. Aplikácia navyše podporuje administráciu viac obchodov pomocou jednej inštalácie.OpenCart asi nie je potrebné predstavovať 🙂 Ide o systém pre správu a prevádzkovanie e-shopu, ktorý je dostupný zadarmo. Systém pochádza z Veľkej Británie a preto je väčšina informácií dostupných iba v anglickom jazyku.

Základná verzia e-shopu OpenCart vrátane lokalizácie je k dispozícii zadarmo v rámci GPL licencie, avšak niektoré rozširujúce moduly a šablóny už môžu byť platené.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!