Select Page

Nové webstránky, ktoré sme vytvorili pre Maroša Kramára spĺňajú všetky požiadavky moderných systémov. Využitím redakčného systému a modularity vznikol priestor pre kreatívne rozširovanie webstránok o rôzne marketingové nástroje, ktoré webstránky využívajú.

Okrem samotného vytvorenia webstránok Maroša Kramára realizujeme aj optimalizáciu pre Google a ostatné vyhľadávače. Súčasťou týchto moderných webstránok sú aj nástroje pre optimalizáciu, ktoré si zákazník vie sám obslúžiť…ale pretože Maroš Kramnár na to čas nemá, postaráme sa o takúto službu my. Výsledkom bude vyššia vyhľadateľnosť v Google a následné zvýšenie návštevnosti webstránok.

Ako pridanú hodnotu realizujeme aj Intenet Marketing, ktorý je taktiež v portfóliu našich služieb. Kvalitný internet marketing dokáže zvyšovať a udržiavať návštevnosť webstránok.

Marošovi Kramárovi prajeme veľa úspešných a kvalitných vystúpení a tešíme sa z ďaľšej spolupráce.[poll id=“4″]

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!