Select Page

Letieť priestorom rýchlejšie ako svetlo je podľa zákonov fyziky nemožné. NASA napriek tomu pracuje na warpovom pohone, ktorý by mal dostať ľudí k vzdialeným hviezdam rýchlejšie ako svetlo, rovnako ako loď filmovej série Star Trek USS Enterprise. Tá nelieta rýchlosťou svetla, ale cestuje mimo priestor.

 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • VKontakte
 • LinkedIn

„Neznamená to, že by bola cesta k Alfa Centauri na dosah, ale ak bude warpovanie fungovať, potom sa plavba k cudzej hviezde stane otázkou týždňov a mesiacov a nie prinajmenšom mnohých desiatok rokov,“ uviedol Harold White z Johnsonovho kozmického centra NASA.

Podľa špeciálnej teórie relativity k zrýchleniu na úroveň rýchlosti svetla by hmotné častice spotrebovali nekonečné množstvo energie. Ale už pred 18 rokmi mexický fyzik Miguel Alcubierre formuloval teoretické riešenie, ako bariéru svetelnej rýchlosti obísť.

Pohon lode v tvare ragbyovej lopty by vytvoril okolo plavidla prstenec z hmoty so špecifickými vlastnosťami, ktorá následne spôsobí zrútenie časopriestoru v jej okolí.

 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • VKontakte
 • LinkedIn

Kým loď by sa ďalej pohybovala v nezrútenej bubline, voči vonkajšiemu pozorovateľovi by sa presunula z jedného bodu do druhého rýchlosťou aj desaťkrát vyššou, než je rýchlosť svetla. K tomu už nebolo potreba nekonečné množstvo energie, ale aj tak pôvodné prepočty kalkulovali s hmotou zodpovedajúcej planéte Jupiter. Takže mimo mysliteľné možnosti.

Na nedávno skončenej konferencii venovanej možnostiam medzihviezdnych letov 100 Year Starship Symposium však White oznámil, že podľa neho by k warpovaniu stačilo oveľa menej hmoty, v porovnaní s Jupiterom vlastne zanedbateľných: 722 kilogramov. Tieto úspory chce dosiahnuť špeciálnym tvarom warpového pohonu. Ďalšie možné úspory by mohli vychádzať z premenlivej intenzity časopriestorovej bubliny.

Najlepšie však na tom asi je, že White chce svoju teóriu overiť v laboratórnych podmienkach. Odborníci NASA preto už skonštruovali špeciálny laser, s ktorým sa pokúšajú vytvoriť v časopriestore mikroskopické časopriestorové bubliny. K medzihviezdnym rokom to má ešte ďaleko, napriek tomu boli odborníci na sympóziu myšlienkou warpovania nadšení.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!