Select Page

Bizardný skalný útvar pripomínajúci dinosaura nájdete na severe Islandu. Hvítserkur je 15 m vysoká skala, ktorá vyčnieva z mora. Erózia sa s ňou pohrala tak, že skutočne pripomína praveké monštrum, ktoré pije vodu z Grónskeho mora. Podľa geológov ide o pozostatok dávnej sopky.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!