Select Page

Zaujímavý prírodný jav, ktorý autor videa nazval „chemtrailová pavučina“, bol pozorovaný 8. októbra 2012 na lúke pri Rossingtonu v Yorkshire. Pozoruhodné je, že príkrov sa objavil iba na lúke, a nie na priľahlej ceste.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fVpyWcrNzvk[/youtube]

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!