Select Page

Objavili sme všetky planéty v našej slnečnej sústave, alebo sa v nej ukrýva ešte nejaké ďalšie, doteraz neznáme teleso? Astronómovia sa teraz zamerali na iné solárne systémy. Hľadajú a nachádzajú vzdialené exoplanéty, ktorých je v súčasnosti známych celkom 825, a ďalšie budú určite pribúdať.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Snáď práve preto sa na program dňa dostáva aj otázka: skutočne vieme aj o všetkých planétach, ktoré obiehajú v našej slnečnej sústave? Dôkazy síce žiadne nemáme, ale existenciu veľkých a dosiaľ neznámych planét za obežnou dráhou Pluta vylúčiť nemožno.

Britský vedec John Murray na základe prepočtu odchýlok v dráhach trinástich komét usúdil, že za Neptúnom sa musí nachádzať nejaké doposiaľ neznáme teleso.

Domnienky o existencii ďalších planét sa vyrojili po objave Neptúna. Dôvodom boli nepravidelnosti v jeho pohybe. Ani objav Pluta v roku 1930 ale nedokázal uspokojivo vysvetliť poruchy Neptúnovej obežnej dráhy – tie sa ale dnes pripisujú nepresnostiam vo výpočtoch. Prítomnosť hypotetickej planéty X by však vysvetľovala zmeny obežných dráh komét v Oortovom mračne. Britský vedec John Murray na základe prepočtu odchýlok v dráhach trinástich komét usúdil, že za Neptúnom sa musí nachádzať nejaké doposiaľ neznáme teleso. Jeho závery potvrdil aj americký astronóm John Mates. Ten dokonca nevylučuje, že daným telesom môže byť aj vyhasnutý hnedý trpaslík, čo by svedčilo o tom, že naša sústava je dvojhviezdná, rovnako ako väčšina solárnych systémov vo vesmíre.

Existenciu hypotetickej planéty X naznačujú i nové zistenia v Kuiperovom páse. Astronómovia predpokladajú, že pás tvorí najmenej 70 000 objektov s priemerom väčším než 100 km, pričom tento pás sa tiahne do vzdialenosti 150 miliárd km za obežnou dráhou Pluta. Hoci rad týchto objektov sa nachádza za Plutom, zatiaľ sa nepodarilo objaviť ani jeden vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 miliónov kilometrov za Plutom – ako by ich niečo zmietlo. Mohla tento priestor „vyčistiť“ svojou gravitáciou ona tajomná planéta?

Ak naozaj existuje, vzhľadom k ohromnej vzdialenosti ju nebude ľahké objaviť. Nezaregistrovali ju ani sondy Voyager a Pioneer, ktoré sa dostali až na okraj našej slnečnej sústavy. To ale podľa astronómov nič neznamená – vesmír je až príliš rozsiahly a išlo by skôr o veľkú náhodu. Po záhadnom telese zatiaľ bezvýsledne pátra aj vesmírny teleskop NASA Wide-Field Infrared Survey Explorer. Na akékoľvek závery je ešte príliš skoro, ale možno nás raz čaká veľké prekvapenie.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!