Select Page

< EXKLUZÍVNE > HAARP je vojenská zbraň k ovplyvňovaniu počasia a Brdský radar mal byť jeho súčasťou, tvrdí v rozhovore letecký inžinier.
Redakcia serveru Prvnizpravy.cz priniesla pred niekoľkými týždňami rozhovor s leteckým inžinierom o manipuláciách s počasím, o trvalých kondenzačných stopách za lietadlami a o tom, k čomu tieto stopy slúži a čo prezrádzajú.

ČÍTAJTE TIEŽ: Rozhovor s leteckým inžinierom (nielen) o chemtrails

Vzdelaním fyzik a letecký inžinier, povolaním potom technický konzultant, ktorého želanie zostať v anonymite redakcia rešpektuje (spovedaný pracuje pre rad veľkých českých a zahraničných firiem a nerád by svoje podnikanie ohrozil) sa v rozhovore niekoľkokrát dotkol témy klimatických zbraní a tzv. systému HAARP.

O téme, ktorá ho zaujíma a na ktorú pri svojej konzultantskej praxi príležitostne znovu a znovu naráža, dokáže zasvätene hovoriť aj niekoľko hodín v kuse. To, čo niektorí majú za obyčajné povedačky, sa nebojí nazvať pravým menom – HAARP alebo „High Frequency Active Auroral Research Program“ (Vysokofrekvenčný aktívny aurorální výskum) nie je len civilný výskumný projekt, ako sa oficiálne tvrdí, ale súčasť najmodernejšieho amerického zbrojného systému niekoľkých posledných desaťročí. Systému, ktorý dokáže zostreliť lietadlo, rovnako ako prebudiť k životu vulkán alebo spôsobiť tsunami. Zbraň, ktorá ide za hranicu chápania a mení naše zažité predstavy o tom, ako sa vedú súdobé vojny. Zbraň, u ktorej by sme si radšej želali, aby bola skutočne len fámou. Zbraň, ktorá je ale bohužiaľ realitou už od šesťdesiatych rokov, kedy sa na jej vývoji začalo pracovať.

Keď som seriózne vyzerajúceho a odborne sa vyjadrujúceho muža spovedal kvôli chemtrails, bolo mi jasné, že sa budeme musieť zísť ešte niekoľkokrát a urobiť špeciálny rozhovor iba o HAARP a podobných zbraniach, ktoré vzrušujú predstavivosť ľudí, hoci sú oficiálnymi miestami neustále popierané. Súhlasil.

Po mesiaci sme sa zišli znova, ja som mal pripravené otázky, on grafy, obrázky, odkazy a desiatky strán textov. Nasledujúce dve hodiny sme strávili strhujúcim rozhovorom o netušených možnostiach ruskej a americkej armády, o tajných vojenských projektoch, umelo vyvolávaných zemetraseniach a hurikánoch aj Brdskom radare. Rozhovorom, ktorý sme museli rozdeliť na dve časti, pretože neprichádzalo do úvahy z neho čokoľvek vypúšťať.

Čo dokážu aljašské ANTÉNY?

Hoci sa nakoniec v rozhovore dozvieme, že oveľa dlhšie než Američania vlastnia podobnú zbraň Rusi, verejnosti známejšia je predsa len americká verzia klimatické zbrane. Preto sa interview točí okolo HAARP, hoci ide v skutočnosti o zložitý komplex mobilných i statických radarov, kde stanica blízkosti aljašského mesta Gakona je len jednou časťou systému.

Ak však zavítate na jej webovej stránky alebo ak hľadáte význam skratky vo vyhľadávačoch, dozviete sa pravdepodobne, že ide o výskumný projekt správania ionosféry a procesov v nej prebiehajúcich vrátane polárneho septembra. Jeho cieľom je vraj skúmať ionosféru pre zlepšenie komunikačných a navigačných systémov. Teda celkom nevinná záležitosť. V praxi celkom 48 antén s výškou 22 m, ktoré vedia vysielať spojitý alebo prerušovaný signál o výkone 3600 kW a frekvenčnom rozsahu 2,8-10 MHz. Na fotografiách to vyzerá impozantne, napriek tomu vám budú všade tvrdiť, že je to len miesto vedeckých pokusov.

Že sa za zariadením v skutočnosti skrýva dômyselný vojenský projekt s takmer neobmedzenými ničivými vlastnosťami, ktorého hlavnou výhodou je to, že ním môžete zasiahnuť v podstate akékoľvek miesto na svete a umelo vyvolať katastrofu prírodného typu, ktorú vám ale nikto nebude môcť dokázať, takéto informácie sa dozviete len na webových stránkach, ktoré oficiálne miesta pre istotu vyhlasujú za konšpiračné. Aj preto sa väčšina ľudí zdráha uveriť tomu, že by niečo také bola pravda – nikto predsa nechce byť dobrovoľne označovaný za blázna.

Napriek tomu počet zmienok o HAARP a jeho skutočnom účele neustále rastie spolu s tým, ako pribúda podozrivých prírodných katastrof. Najnovšie úvahy o HAARP ožili pri nedávnom zemetrasení a cunami v Japonsku a s nimi spojené havárie jadrovej elektrárne Fukušima. Dokonca aj niektorí publicisti alebo investigativci niektorých veľkých neamerických médií prišli s tou trúfalou myšlienkou, že japonské zemetrasenie nebolo náhodné.

Sám som o tom napísal komentár „Japonsko v pazúroch HAARPyjí“, za ktorý sa mi mnohí posmievali. Letecký inžinier sa ale nesmeje. Ide o vážnu vec.

Niečo by nám napokon mohlo napovedať aj to, že stavbu zariadení, ktorá sa začala v roku 1993, vykonávala firma BAE Advanced Technológia, teda dcérska spoločnosť zbrojárskeho koncernu a dodávateľa vojenskej techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financujú také organiazáce, ako Letectvo Spojených štátov amerických, Vojenské námorníctvo Spojených štátov a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vedecké bádanie nevyzerá.

„Spojené štáty vytvárajú nové integrálne geofyzikálne zbrane, ktoré môžu ovplyvniť médium najbližšieho okolia Zeme prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vĺn. (…) Dôležitosť tohto kvalitatívneho skoku môže byť porovnávaná s prechodom od chladnej ocele v strelnej zbrani, od konvenčných zbraní k jadrovým. Tento nový typ zbraní sa od tých predchádzajúcich typov líši v tom, že médium blízkeho okolia Zeme sa zrazu stáva predmetom priameho vplyvu a jeho súčasťou, „nechala sa ústami Vladimira Putina počuť v roku 2002 ruská Štátna duma vo svojom vyhlásení, v ktorom USA obvinila z vedenia geofyzikálnych vojen.

Vitajte vo svete, kde tanky, bombardéry, ale aj jadrové hlavice nahradili zbrane tak sofistikované, že ani neviete, že ste boli práve napadnutí …

***

ZBRAŇ CO roztancuje živlu

Čo je vlastne HAARP? Snáď okolo žiadnej zbrane nie je toľko kontroverzií, ak môžeme vôbec hovoriť o zbrani, pretože podľa niektorých ani neexistuje. K čomu teda vlastne slúži a v čom spočíva? Mohli by ste to vysvetliť laikovi, ktorý nie je zbehlý vo vašich odboroch?

Principiálne sa jedná o využitie elektromagnetických vĺn pre armádne účely. Je to jedna z mnohých zbraní na ovplyvňovanie nielen počasia, ktorá pôsobí ako samostatne, tak aj v súvislosti s inými podobnými zbraňami – buď pre zosilnenie účinku alebo na dosiahnutie nejakých synergických efektov, ktoré by sa nepodarilo vytvoriť samostne HAARPOM.

Čo to znamená prakticky? Môžete nejako zrozumiteľne popísať, aký proces sa odohráva od okamihu, kedy sa vysielače HAARP uvedú do prevádzky?

HAARP je vlastne pole vysielačov, ktoré vysielajú elektromagnetické vlny smerom do ionosféry. Každý z tých vysielačov má mierne fázovo posunutú elektromagnetickú vlnu, tým pádom dokáže vytvoriť v ionosfére, teda za hranicami vzduchu, určité sústredné koncentračné body alebo plochy, kde sa fázy jednotlivých vĺn zosilňujú a mimo tejto oblasti sa buď rozptýlia alebo sa fáza vyruší. V ionosfére, ktorá obklopuje zem, potom dochádza k sústredeniu lúčov pod určitým uhlom. Potom, čo sa lúč odrazí v ionosfére, vracia sa na zem do miesta, ktoré je označované ako konjugované. Teda pôsobí tu zákon dopadu a odrazu, ako keď klasicky dopadne lúč na zrkadlo a odrazí sa pod rovnakým uhlom. Nejako podobne to funguje aj s ionosférou – keď do nej šikmo vyšlete nejaký lúč spôsobený rozdielnou fázou elektromagentických vysielačov, tak sa tam odrazí a dopadne na zem na určité miesto. Tento systém ale musíte dobre naladiť. Rusi ho ladili už niekedy v šesťdesiatych rokoch, kedy robili testy v oblasti Indického oceánu, kde omylom spôsobili nejaké menšie cunami. Potom robili test v blízkosti amerického pobrežia, kde potopili jednu americkú jadrovú ponorku Tresher, čo bola akási demonštrácia ruskej sily.

Čo urobí ten odrazený lúč? Čo vlastne táto klimatická zbraň vie?

HAARP vlastne slúži jednak ako samostatná zbraň a jednak funguje aj v druhom režime, kedy nad miestom, kam by sa jeho lúč dostal ťažko alebo rozptýlene, vytvorí v ionosfére určité zrkadlo. To je vidieť napríklad na sprievodnom obrázku k tomuto patentu, ktorý popisuje pole vysielačov.

 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • VKontakte
 • LinkedIn

V ionosfére teda vznikne akési virtuálne zrkadlo a ak nejaký zdroj energie, napríklad radar, vyšle smerom do tohto zrkadla lúč, tak ten sa potom pod určitým uhlom odrazí presne tam, kam chcete. Tento patent síce ako príklady použitia uvádza komunikáciu na veľké vzdialenosti, ale je logické a je to potvrdené aj priamymi či nepriamymi vyjadreniami aj amerických vládnych činiteľov, vrátane bývalého ministra obrany, že sa to dá použiť aj na vojenské účely. Záleží len na sile lúčov. Keď je lúč slabý a správne modulovaný, môže slúžiť pre komunikáciu. Ak je ale silný a pulzačný, potom môže lietadlo, raketu alebo akýkoľvek pozemný objekt úplne zničiť. Rovnako tak funguje onen pulzný mód aj pre ovplyvňovanie počasia, pretože tam, kam lúč dopadne – trebars v rozptýlenej forme – tam samozrejme veľmi zásadne zmení pomery v atmosfére. A v prípade, že má vlnovú dĺžku smerovanú tak, aby v cieľovej oblasti nejakým spôsobom prenikla do hĺbky zeme či rozkmital horniny alebo nejaké iné časti zemskej pôdy pulznými údermi, tak môžete vyvolať aj zemetrasenie.

Priznám sa, že absolútne nechápem, ako raz takéto zariadenie môže slúžiť na vyvolanie hurikánu, inokedy na vyvolanie zemetrasenia, inokedy zase k zobudeniu sopky. Na čom to závisí?

To záleží na tom, ako to budete modulovať a akú použijete frekvenciu elektromagnetického lúča. Záleží to aj na tom, či pracujete v pulznom režime alebo v kontinuálnom režime, akú dlhú dobu a samozrejme to závisí aj od energie lúča. To znamená, že ak použijete potrebný kontinuálny lúč s veľkou energiou na väčšiu oblasť, tak môžete ohriať atmosféru v určitej veľkej oblasti, môžete tam tým pádom dosiahnuť zmeny teploty vzduchu a teda ovplyvniť veternú situáciu v oblasti aj v okolí. Podobne to funguje, ak chcete zasiahnuť trebars vodu, more – môže dosiahnuť náhleho zahriatia vzduchu tesne pri morskej hladine, vytvoriť tak tlakové vlny takto ohriateho vzduchu na morskú hladinu a tým vyvolať tsunami. Alebo tým môžete v nejakej oblasti spôsobiť opakované tlakové údery na pôdu a ak to je v súlade s vlastnou frekvenciou tých hornín alebo pôdy v onej cieľovej oblasti, tak ju môžete celú rozkmitať a vyvolať tam zemetrasenie. Čo sa týka sopiek, nie som vulkanológ, takže neviem úplne presvedčivo vysvetliť ten mechanizmus, ale zrejme to bude na podobnom princípe ako vyvolanie zemetrasenia, tzn. rozkmitanie hornín v sopke pulzovými údery naladenými na vlastnú frekvenciu hornín v sopke.

Ako je celý ten proces rýchly, povedzme od chvíle, kedy na Aljaške takpovediac zapnú vysielače …?

To sú milisekundy. Nezabudnite, že eletromagentické vlny sa všeobecne šíria rýchlosťou svetla, to znamená 300 tisíc kilometrov v sekunde. A teraz ide len o to všetko elektronicky zladiť – vysielače, vytváranie oných virtuálnych zrkadiel v ionosfére, skrátka, aby to všetko prebehlo v rovnakú dobu, aby pulzy boli správne nasmerované, sústredené a v správnom smere. Potom môžete zostreliť raketu, lietadlo, samozrejme aj kozmické satelity a ničiť objekty na zemi či vytvárať zmeny počasia.

Je možné zacieliť skutočne akékoľvek miesto na zemi ?

Takmer, ale nie každé rovnako presne. Preto vlastne existuje HAARP v kombinácii s mobilnými radarmi na mori alebo stacionárnymi radarmi v určitých strategických miestach sveta, aby bolo možné pokryť s dostatočnou presnosťou a účinnosťou celú potrebnú časť sveta. Američanom je jedno, či zasiahnu alebo nezasiahnu púšť niekde v Gobi alebo Austrálii, ale je pre nich dôležitá severná pologuľa.

S akou presnosťou sa dá zamerať cieľ?

Rádovo stovky metrov, možno kilometer. Záleží na tom, akú veľkú oblasť chcete zasiahnuť a či používate nejaké pomocné koncentračný látky, napríklad rozptýlenie vodivých substancií vo vzduchu.

Aký majú tieto vodivé substancie zmysel?

Ak je napríklad cieľová oblasť dostupná lietadlami, trebars americkými, keď sa teda budeme baviť o HAARP, tak nad ňou môžu rozprášiť do vzduchu nejakú vodivú substanciu a HAARP tak môže na diaľku pôsobiť účinnejšie. Samozrejme, že keď budete chcieť vytvoriť zemetrasenie v cudzej krajine dostatočne rozľahlé ako je napríklad Čína alebo Rusko, tak nemôžete použiť pomocné prostriedky v cieľovej oblasti priamo, ale iba nepriamo. V takom prípade HAARP slúži nielen ako samostatná zbraň, ale ako pomocná zbraň napríklad tým, že vytvoria zrkadlo v ionosfére, od ktorého sa potom odrážajú lúče ďalších radarov do cieľovej oblasti, kam HAARP nedosiahne priamo, alebo kde by nedokázal tak účinne sústrediť energiu na jedno konkrétne miesto.

Je to zariadenie na Aljaške, o ktorom sa v súvislosti s HAARP hovorí, skutočne tým hlavným zariadením, alebo ide len o nejaké maskovanie kvôli odvráteniu pozornosti a ten hlavný systém je ukrytý niekde inde?

Je to to zariadenie, len ide o civilné krytie. Ale dôvod, prečo je na Aljaške, je ten, že tam sú veľké zdroje ropy nutné pre energetické zdroje vysielačov a všetko je dostatočne vzdialené od ľudských obydlí. Pretože tieto experimenty, kedy sa pulzne vyžarujú obrovské kvantá elektomagnetickej energie, majú samozrejme nepriaznivý vplyv na okolie. Keby to prebiehalo v nejakej obývanej oblasti, potom by to mohlo spôsobiť aj výpady elektrickej energie. Ostatne sa to aj stalo pri jednom z testov – niekedy v roku 1994 vypadol elektrický prúd v západnej časti USA a asi dva milióny ľudí boli bez elektrického prúdu. Zrovna v tej dobe prebiehali tieto testy, takže je možné, že to s tým súviselo a preto to dnes chcú čo najviac izolovať. Pre testy totiž použili štandardnú sieť energie, ktorá to ale nevydržala. Preto pre súčasné experimentálne a dlhodobé vojenské využitie majú vlastné zdroje energie. Ide o obrovské nárazovité zdroje veľkej energie, takže musíte byť blízko niečoho, čo vám zdroje energie umožňuje. A na Aljaške sú veľké zásoby ropy použiteľné pre energetické zdroje HAARP ..

Rusi majú NÁSKOK. A prevahu

O HAARP sa síce hovorí ako o klimatickej zbrani, ale oficiálnymi miestami sú také názory pokladané za konšpiračné teórie, pretože bežné vysvetlenie tvrdí, že ide o obyčajný vedecký projekt skúmajúci ionosféru. Ako to teda je? A existuje nejaký dôkaz pre tvrdenie, že ide o vojenskú zbraň?

Dôkaz by bol, keby sa preriekol nejaký vysoko postavený vládny činiteľ alebo generál, čo ale nepredpokladám. Ale existuje trebars výrok bývalého ministra obrany Williama Cohena z roku 1997, ktorý sa pred Kongresom USA okrem iného zmienil o tom, že existuje nebezpečenstvo, že iné krajiny vytvoria zbrane, ktoré budú umožňovať zmeny klímy, vzdialene generovať zemetrasenie, vrátane erupcií vulkánov a to všetko prostredníctvom eletromagnetických vĺn. Nehovoril, že niečo také neexistuje, iba varoval, že existuje nebezpečenstvo, že sa toho zmocnia aj iné krajiny. Sám samozrejme dobre vedel, že USA a Rusko, vrátane niekoľkých ďalších veľmocí, tieto zbrane už dlhodobo používajú, to na onom prejave ministra obrany ani nikto nespochybnil, len sa zaoberali rizikom, že by sa k týmto zbraniam dostali alebo ich vyvinuli aj ďalšie krajiny, u ktorých je otázka, kto by ich kontroloval a či by ich nepoužil proti USA treba v nejakom teroristickom útoku. To je – povedal by som – jeden najpriamejších dôkazov od vysoko postaveného vládneho činiteľa.

Čo sa týka technickej stránky, tak v podstate takmer všetky veľké projekty tohto typu, ktoré kedy existovali, mali ako základné vojenské využitie a až ako vedľajšie bolo civilné využitie. To platí nielen od druhej svetovej vojny, ale platilo to aj dlho pred ňou. Je to také pravidlo, takže nie je dôvod sa domnievať, že by to v tomto prípade bolo inak. Hoci autori patentu na niektoré časti tohto zariadenia, ktoré využíva HAARP  potvrdzujú využitie pre komunikáciu na veľké vzdialenosti, už zo sprievodných obrázkov je zrejmé, že cieľom môžu byť aj iné objekty, ako samotná anténa vysielača na prenos informácií. Môžete tým dosiahnuť zničenie nepriateľských objektov.

Ako veľmi sú preukázateľné a vierohodné rôzne grafy zachytávajúce činnosť HAARP, ktoré sa tu a tam po nejakom nešťastí, ktoré býva neoficiálne vysvetľované ako umelo vyvolané, objaví na internete a ktoré naznačujú, že v tej dobe bola činnosť HAARP na veľmi vysokej úrovni a že spolu obe záležitosti súvisia ?

Tie grafy sa dajú ľahko sfalšovať. Samozrejme, že výskumné centrum, ktoré prevádzkuje HAARP, oficiálne publikuje aktivitu činnosti antén, ale je otázka, do akej miery tie informácie sfalšujú. Niekedy môžu mať pocit, že si to ľudia nedajú do súvislosti, tak to zverejnia. Ale potom sa môže ukázať, že si to ľudia spätne do súvislosti dajú a tak sa kľudne tieto grafy aj spätne sfalšujú.

Takže tieto grafy zverejňujú zo svojej dobrej vôle, alebo sú k tomu nejako zákonom nútení? A prečo to vlastne robia, keď to môže byť svojím spôsobom vnímané ako dôkaz?

Vedecké organizácie vo všetkých krajinách, ak sú platené z verejných peňazí, sú povinné svoje výsledky zverejniť – to je štandardný prístup všade a špecificky takémuto projektu, o ktorom sa verejne vie, je potreba dať akúsi kredibilitu. Preto dávajú k dispozícii záznamy toho, ako je HAARP v prevádzke a ako funguje. Robia tam snáď aj exkurzie, ale keď nepoznáte, ako to funguje, tak to môže dopadnúť, ako keď našeho poslanca vtedy v súvislosti s brdským radarom poslali niekam na prehliadku úplne iného radaru – to bol taký smiešny výlet …

Hovoril ste, že experimenty začali prebiehať už v 60. rokoch. Kto s tým začal a kedy sa experimenty zmenili v odskúšaný systém, ktorý už bol pripravený k bežnému použitiu ?

Určite sa s tým začalo v nejakej predbežnej forme už dlho pred vojnou. Systematicky a s využitím obrovských finančných prostriedkov sa s tým ale začalo až po vojne a veľký náskok v tom získali Rusi. To je potrebné objektívne povedať, že sa síce bavíme o HAARP, pretože je verejne známy a všeobecne sú Američania v týchto veciach oveľa otvorenejší než napríklad Rusi alebo Číňania, však rovnaké zbrane majú aj Rusi. Jednoducho to tak je. Úplne jednoznačne to napríklad preukazuje technická literatúra, odborné články v časopisoch či mnohé vyjadrenia politických predstaviteľov vtedajšieho ZSSR. Brežnev sám sa o tom niekoľkokrát zmienil vo svojich prejavoch, dokonca navrhoval Američanom už v 60. a 70. rokoch vytvorenie zmluvy o zákaze týchto zbraní, pretože Rusi sami si boli vedomí toho, ako sú to nebezpečné zbrane. A hoci nie je známych veľa prípadov, kedy by Rusko používalo tieto zbrane v masovom meradle, tak z neoficiálnych zdrojov, ktoré kolujú s oficiálne publikovanými informáciami o určitých neobvyklých prírodných katastrofách v USA, je možné vydedukovať (čo je mimochodom jeden zo štandardných spôsobov vyhodnocovanie informácií používaných spravodajskými analytikmi), že boli použité ako výstraha alebo prezentácia schopností vtedajšieho Sovietskeho zväzu v tejto oblasti.

Môžete uviesť nejaký konkrétny príklad, kedy sa má za to, že boli tieto ruské zbrane použité?

Prvý test, kedy to Rusi predviedli Američanom, bol v roku 1963, kedy tým zničili ich jadrovú ponorku. To bola taká prezentácia moci pre Američanov, pretože v blízkosti ponorky bola zrovna americká vojenská loď, ktorá celú udalosť sledovala – tlakovú vlnu, ktorá sa znenazdajky objavila a zrazila ponorku do hlbín, kde ju tlak vody rozdrvil. Američania z lode pozorovali vzdušnú časť tohoto efektu.

Prvá verejná zmienka, kedy to Rusi priznali, bola v roku 1975, teda v čase, keď už to dávno mali v prevádzke a otestované. Vtedy v sovietskom časopise distribuovanom na západe – volal sa „Medzinárodná život“ – otvorene písali o vojne vedenej pomocou zmien počasia a to vrátane búrok, ich vzniku, zosilnenia a potlačenia, dokonca aj skrze pôsobenia na ľudskú psychiku na veľké vzdialenosti, pretože ak môžete eletromagnetické žiarenia smerovať do určitej oblasti, tak môžete pôsobiť nielen na počasie, ale pochopiteľne aj na ľudí.

A keď s testovaním začali Američania, kedy s testovaním prestali, pretože mali pocit, že už majú zbraň vyladenú?

Oni boli smerovaní úplne iným smerom. Každá z tých krajín bola zameraná trochu inak, každá tá krajina nevedela presne, čo robí tá druhá a v každej z tých krajín majú generáli trochu iné názory, čo sa dá vyvíjať ako zbraň a čo nie. V USA v tej dobe vládla hlavná myšlienka, že Američania musia vyrobiť čo najviac medzikontinentálnych balistických rakiet s jadrovými hlavicami a mnohonásobne přečíslit Sovietov a potom budú v pohode. Na nič viac nechceli uvoľniť peniaze. Takže to podcenili, pretože si mysleli, že to stačí – čas od času tým Rusom zahrozili, ale Rusi nespali a vedeli, že aj keď boli v tejto oblati slabší, tak vyvíjali úplne iný zbrojný systém …

Tvrdí sa, že predchodcom podobných vynálezov bol Nikola Tesla. Podľa iných je to ale len legenda, ktorú USA používajú ako PR na odstrašenie potenciálnych nepriateľov – pozrite sa, máme takéto tajomné zbrane, dajte si na nás pozor. Skutočne stál teda Tesla pri zrode predchodcov súčasného HAARP ?

Skôr ich inšpiroval. On sám robil zariadenia, ktorých pôsobenie nevedela vysvetliť štandardná verzia elektromagnetického poľa a preto ju časť vedeckej obce hodnotila ako nevedeckú. Pôvodné rovnice elektromagnetického poľa boli rozsiahlejšie, ale boli neskôr upravené vedcami, ktorí sa domnievali, že časť týchto rovníc nemá fyzikálny zmysel. Ponechali len tú klasickú teóriu elektromagnetického poľa, ktorá sa od tých čias učí. Ale čo už je málo známe, je to, že pôvodná formulácia eletromagnetického poľa bola rozsiahlejšia a umožňovala aj také zložky elektromagentického poľa, s ktorými si vedci dlho nevedeli rady, či vôbec existujú. Proste ju vyškrtli. Ale Tesla bol experimentátor. Rozumel základom teórií, ale hlavne ho zaujímali experimenty. Hrozne rád veci skúšal, mal výbornú intuíciu, čo by mohlo fungovať a čo nie, takže robil tisíce najrôznejších experimetov a pri niektorých zistil, že elektromagnetické vlny sa správajú takým zvláštnym spôsobom, ktorý bol v rozpore s tým, čo popisovala tá štandardná teória elektromagnetického poľa . Iba nevedel, že v tej pôvodnej elektromagnetickej teórii bola časť, ktorá by jeho experimenty vedela vysvetliť. Takže medzitým prevažná časť vedeckej obce prijala osekanú časť ako základné a všetky teórie, ktoré sa tomu stavali proti, označili vedci ako nevedecké, vrátane tých Teslových. Čo ale neznamená, že si jeho experimenty a vynálezy nevšimli vojaci – nielen Američania, ale aj v Rusku – a nezačali je experimentálne podrobnejšie skúmať. A spomenuli si na tú pôvodnú teóriu, ktorá to vedela vysvetliť.

Teda Tesla bol priekopníkom, zaoberal sa experimentálnym skúmaním týchto vĺn a na jeho prácu nadviazali potom už len vojaci. Všetok civilný výskum v tejto oblasti bol v podstate zámerne potláčaný. Dokonca v Nemecku pôsobí už niekoľko desiatok rokov na technickej univerzite v Berlíne profesor eletrotechniky Meyel, ktorý sa opakovaním Teslových experimentov v malom meradle zaoberá a preukazuje celý rad efektov, ktoré sú v rozpore s tou bežnou teóriou elektromagnetického poľa. A vedci mu to nemôžu poprieť, pretože on iba predvádza, čo skutočne existuje. Takže akurát napadajú interpretácie teórie, ktorú si vymyslel. To svedčí o tom, že aj v dnešnej dobe sú ľudia v civile, ktorí sa tým zaoberajú. Sám si dokonca v jednom článku pre nemecký časopis sťažoval, že všade naráža na určité bariéry, keď mu napríklad povedia – my vieme, že to funguje, ale nemôžeme to podporovať, toto sú veci, ktorými sa zaoberajú len vojaci. A povedali mu to aj jeho kolegovia z Ruska, s ktorými sa stretol na nejakej konferencii: áno, u nás sa to už veľa desiatok rokov skúma a využíva – ale pre vojenské účely.

Ako s tým všetkým súvisí americká štúdia, o ktorej sme sa bavili v rozhovore o chemtrails – teda armádna štúdia o vlastnení počasia do roku 2025?

To súvisí s tým, že Američania tomu chcú dať legálny rámec. V Amerike sú dva vojenské programy – jeden je štandardný vojenský, štandardná armáda. To sú dnes už bežne známe stealth technológie, ktoré boli mimochodom zverejnené až dvadsať rokov po tom, čo boli prvýkrát použité. Ďalej bežné stíhačky, bombardéry, bežné rakety, proste všetko, na čo si verejnosť už zvykla. Ale na toto si nezvykla, o tom nevie a Američania chcú pre to získať oficiálnu podporu aj bežných armádnych dôstojníkov, ktorí o tom nemajú ani tušenie a samozrejme chcú získať aj podporu verejnosti. Takže sa snažia nepriznať, že to Rusi už dávno majú, pretože by sami stratili tvár, ale odvolávajú sa na to, že to môžu vyvíjať ďalšie krajiny. Sami v týchto veciach majú meškanie, pretože sa dlho spoliehali na prevahu jadrových zbraní.

Hovoril ste, že podobnými zbraňami disponujú aj ďalšie krajiny. Dá sa povedať, ktoré presne to sú?

Určite Čína, pretože tá vo svojich materiáloch v čínštine verejne priznala, že sa tým zaoberá niekoľko desiatok tisíc vedcov. A to nie je len tak. Vieme, že podobné zbrane v menšom meradle majú Veľká Británia, Nemecko, Japonsko a Francúzsko, jednoducho všetky svetové veľmoci.

A Izrael?

Izrael možno nie sám, možno v nejakom menšom meradle, na to je príliš malý a všetko by tam bolo vidieť. Ale je možné, že v spolupráci s USA, pretože majú často zhodné geopolitické záujmy voči tretím krajinám. Takže nie je vylúčené, že sami potrebne pomáhajú technologicky, ale využívajú zbrane, ktoré sú vo vlastníctve armády USA. Ja by som skôr povedal, že to je pravidlo, ako výnimka.

Brdský RADAR. MALA TO BYŤ SÚČASŤ HAARP

Aké sú a ako vyzerajú ďalšie klimatické zbrane? HAARP si už nejako predstaviť vieme, ale čo ďalšie systémy, o ktorých ste sa zmienil?

Keď máte nejakú zbraň ako je HAARP, tak je vhodné ju doplniť ďalšími. To sú radary, ktoré pracujú v pulznom (tzv. paprskovitom) móde, alebo v rozptýlenom (tzv. sledovacom). Jeden z takýchto radarov mal byť umiestnený tu v Čechách. To bol typicky jeden z radarov, ktorý by využíval schopností HAARP k tomu, aby bol schopný zasiahnuť …

Myslíte ten Brdský radar?

No samozrejme, to bol jeden z nich. Okrem tých, čo už majú, a ktoré sú na plávajúcich plošinách (pozri obrázok nižšie). Sú to radary, ktoré využívajú schopností HAARP vytvárať ionosférické zrkadla a zasiahnuť oblasti, kam HAARP ani radary nedosiahnu lúčom samy o sebe. Systém týchto radarov v kombinácii s HAARP, ktorý používa armáda USA, potom môže zasiahnuť ciele v rôznych oblastiach sveta. Radary samozrejme môžu pôsobiť aj samostatne, ak sú vo vhodnom mieste vzhľadom k cieľu – potom môžu použiť priamy odraz od ionosféry. Teda môžu operovať samostatne a tiež operujú, ale HAARP rozširuje ich možnosti.

 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • VKontakte
 • LinkedIn

To musí byť pre mnoho ľudí prekvapivá myšlienka, že v prípade pomyselného radaru v Brdoch malo ísť nie o zastaraný systém hviezdnych vojen z čias prezidenta Reagana, ako médiá tvrdili, ale o najmodernejší zbrojný systém, aký si len ťažko dokážeme predstaviť …

Naozaj. Radar mal byť jednou zo súčastí povedzme využitia HAARP a ďalších nástrojov na ovliňovanie geofyzikálnych javov, vrátane počasia, zemetrasenia a podobne. To nebola v žiadnom prípade nevinná záležitosť, o tom v žiadnom prípade nemožno pochybovať.

Ktoré takéto zariadenie je nám, v Českej republike geograficky najbližšie?

Ja by som nepovedal, že to je dôležité, pretože tým, že tieto zariadenia majú celosvetovú pôsobnosť, tak je úplne jedno, či sa nachádza na Aljaške alebo niekde na Kamčatke či v Číne …

… povedzme, keby si to niekto chcel ísť pozrieť. Na Aljašku je predsa len ďaleko …

Tak potom asi do Nemecka, viem, že Nemci niečo také stavajú alebo už majú postavené, ale zase – všetky tieto štáty to prezentujú ako čisto vedecké zariadenia, to nikto neprizná. Ale keď sa v tom odbore pohybujete ako ja dvadsať rokov – poznám stovky ľudí z celej Európy a Ameriky z najrôznejších odborov, občas sa o tom niekto buď priamo alebo nepriamo zmieni na internete, viem, že to koreluje s inými informáciami, ktoré ten človek nemôže vedieť, aby si to vymyslel … Takto jednoducho pracujú aj analytici výzvedných služieb, to nie je žiadne vymýšľanie fantasmagorie. Nikto vám nespíše zoznam našich zbraní, ale musíte vedieť, čo je technicky možné, aké boli vzory správania vojenských výskumov v minulosti a skúmať nejaké súvislosti s udalosťami, ktoré sa dejú vo svete, uvažovať nad tým, čo je pravdepodobnejšie, či sa niečo stalo náhodne alebo že sa to stalo prirodzene. Netvrdím, že každá prírodná katastrofa, každé zemetrasenie či každý uragán alebo tornádo sú umelé, to v žiadnom prípade nie.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!