Select Page

Vývoj katalógu goodboog nasledoval hneď za vývojom systému nepeňažných platieb, z ktorého bola čerpaná podstatná časť myšlienky týkajúca sa konkrétne ponúk a dopytov, podrobné kategórie výrobkov a služieb a celosvetové pôsobenie, na ktoré bol už systém nepeňažných platieb prispôsobený.

Katalóg goodboog po dohode s novým spoločníkom, ktorý priskočil do rozbehnutého vlaku vývoja a prevádzkovania aplikácii (slovák žijúci v Kanade) bol zverený do jeho riadenia. Za týmto účelom bola založená spoločnosť v Kanade. Bohužial z pohľadu koncepcie, vývoja, investovaných financií a času to bola chyba. Vývoj pod vedením spoločníka trval bohužial 5 rokov, čo v internetovom biznise je neefektívne. Po neefektívnom riadení firmy spoločníkom a hlavne vývoja katalógu goodboog som s bývalým spoločníkom prerušil ďaľšiu spoluprácu.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!