Select Page

V prvej časti systému EICS Vám prezradím niečo o jeho vzniku. Hlavným cieľom bolo aj je riešiť problém, s ktorým sa trápia bartrové spločnosti na celom svete. Problém spočíva v tom, že klienti bartrových spoločností nemajú istotu v zdravom fungovaní bartrového systému, konkrétne v tom, že za bartrové prostriedky nevedia nakúpiť to, čo potrebujú. Systém EICS sa práve touto oblasťou už od začiatku zaoberal až jeho dlhosiahlým riešením vznikla optimalizácia nepeňažných tokov. Optimalizácia rieši práve to, čo klienti potrebujú. Nepeňažné (bartrové) prostriedky nezostávajú na účtoch klientov ležať a klient tak nemá potrebu meniť svoj biznis v tom, že začne zrazu nakupovať to, čo nepotrebuje iba kôli tomu, aby nepeňažné prostriedky minul.

Systém EICS bolo treba najskôr naprogramovať. Po výberovom konaní, v ktorom sa ponukové ceny špičkových spoločnosti pohybovali od vtedajších 7 mil. slovenských korún do 100 mil. korún sa podarilo nájsť prijateľné riešenie. Nebola to síce tiež lacná záležitosť, ale dôležité je, že systém je na svete.

Na úrade vlády som sedel v myslím roku 2003, kde som prezentoval jeden z modulov pre riešenie pohľadávok a záväzkov štátu. Systém riešenia sa páčil, avšak v tej dobe, keď kauza štátnej pokladnice zhltla prvú miliardu a pokladnica nefungovala tak, ako mala, nebol priestor pre riešenie spolupráce so systémom EICS, hoci riešenie sa páčilo.

Modul zúčtovania nepeňažných platieb formou platobných kariet bol spoločnosťou AXA a.s., zaoberajúcou sa IT riešeniami a správou bankového systému CITI BANK po zasadnutí odsúhlasila riešenie EICS pre implementáciu do ich kartového systému, ktorý v tom čase prevádzkovali napr. v sieti TESCO.

Sytém EICS tak dostal zelenú. V tom čase ako som už v minulom príspevku písal sa pridal do hry bývalý spoločník, ktorého už nebudem ďalej rozoberať. Systém EICS bol pozastavený, no našťastie je toto obdobie s bývalým spoločníkom už preč a môžem sa venovať ďaľšiemu rozvoju EICS. Ďaľšie podrobnosti nájdete v budúcom príspevku.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!