Select Page

Jednou z kľúčových kapitol Sytému EICS je modul „Riešenie pohľadávok a záväzkov“. Nejedná sa o klasické vymáhanie peňazí od dĺžnika, ale riešenie spočíva v nepeňažnom vyrovnaní pohľadávok a záväzkov. Veľkou výhodou je, že dlžník môže splácať svoj záväzok tovarom alebo službami, ktoré od neho odoberú klienti systému a naopak veriteľ si môže svoju pohľadávku riešiť nákupom tovaru a lebo služieb v systéme. Kľúčová je v tomto procese optimalizácia, čiže ľudovo povedané veriteľ vie nakúpiť tovar alebo službu, na ktorú zadal dopyt.
Riešenie pohľadávok a záväzkov sa tak stáva bezbolestnejšie, ako pri klasickom spôsobe. Veriteľ aj dĺžnik po vzájomnej dohode s takýmto riešením registrujú svoju pohľadávku a záväzok do systému, systém optimalizuje nepeňažné pohyby a hľadá automaticky riešenie. Ak riešenie systém nájde, veriteľ môže okamžite nakupovať na základe svojho dopytu, ktorý predtým zadal.

Komentáre

komentare

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!