Select Page

Jednou z kľúčových kapitol Sytému EICS je modul „Riešenie pohľadávok a záväzkov“. Nejedná sa o klasické vymáhanie peňazí od dĺžnika, ale riešenie spočíva v nepeňažnom vyrovnaní pohľadávok a záväzkov. Veľkou výhodou je, že dlžník môže splácať svoj záväzok tovarom alebo službami, ktoré od neho odoberú klienti systému a naopak veriteľ si môže svoju pohľadávku riešiť nákupom tovaru a lebo služieb v systéme. Kľúčová je v tomto procese optimalizácia, čiže ľudovo povedané veriteľ vie nakúpiť tovar alebo službu, na ktorú zadal dopyt.
Riešenie pohľadávok a záväzkov sa tak stáva bezbolestnejšie, ako pri klasickom spôsobe. Veriteľ aj dĺžnik po vzájomnej dohode s takýmto riešením registrujú svoju pohľadávku a záväzok do systému, systém optimalizuje nepeňažné pohyby a hľadá automaticky riešenie. Ak riešenie systém nájde, veriteľ môže okamžite nakupovať na základe svojho dopytu, ktorý predtým zadal.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!