Select Page

Úvery, ktoré systém EICS dokáže v sieti klientov poskytovať, možno nazvať aj bezhotovostnými. Klienti systému EICS môžu tak nakupovať tovar a služby s minimálnymi úrokmi, ktoré zaplatia za výhodný úver.Jedná sa jednoznačne o najvýhodnejší úver na trhu z pohľadu výšky úrokov. Splácanie úveru dovoľuje systém riešiť tovarom a službami, čo prináša klientom zároveň aj nové zákazky. Samozrejmosťou je optimalizácia transakcií v systéme, to znamená, že klienti vedia nakúpiť to, čo potrebujú.
Úvery bude možné získavať jednoduhším a lacnejším spôsobom ako v bankách.

Viac sa dozviete na www.microitem.com, kde budú postupne zverejňované podrobnejšie informácie o bezhotovostných úveroch.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!