Select Page

Návrh od Carnegieho inštitútu vied sprejovať hornú atmosféru aerosólovými čiastočkami, aby sa zablokovalo slnko a „riešilo sa tak globálne otepľovanie“, by mohol slnečnú modrú oblohu premeniť na zahmlenú belobu, čo je proces, o ktorom mnohí tvrdia, že už k nemu dochádza prostredníctvom fenoménu chemtrails.

„Modrá obloha by mohla vyblednúť na belavo zahmlenú, ak geoinžinieri nastreknú častice aerosólov do hornej atmosféry, aby vyvážili globálne oteplenie. Kritici už varovali, že by k tomu mohlo dôjsť, teraz však bol tento účinok už kvantifikovaný, „hlási New Scientist.

„Uvoľňovanie sírnych aerosólov do vysokej atmosféry by malo teoreticky zraziť globálne teploty odrazom malého percenta prichádzajúceho slnečného svitu od Zeme. Avšak ďalšie častice by tiež do atmosféry rozptýlili viac zvyškového svetla. To by o 20 percent znížilo množstvo slnečného svitu prichádzajúceho na zem priamo a zvýšilo by hladinu mäkšieho, difúzneho rozptýleného svetla „, hovorí Ben Kravitz z Carnegie Institution for Science in Stanford, California.

Avšak zďaleka to nie je len návrh, veľa dôkazov jasne naznačuje, že projekty geoinžinierstva zamerané na zaplnenie hornej atmosféry časticami s úplným prehliadaním vedľajších zdravotných a environmentálnych účinkov už prebiehajú.

Vedci už teraz priznávajú, že kondenzačná línia z lietadiel vytvára „umelú oblačnosť“, ktorá blokuje slnko. To už nie je len predmetom diskusií. Teraz sa ukázalo, že „konšpirační teoretici“ chemtrails zosmiešňovaný za poukazovanie, že od polovice 90. rokov contrails z prúdových lietadiel už pretrvávajú a vytvárajú umelú oblačnosť, mali pravdu.

Od univerzitného profesora KeithaShine si môžeme prečítať, ako hovorí Daily Mail, že mraky „sformované spalinami z lietadiel by mohli pretrvávať, hodiny ‚a týmto oblastiam pod rušnými leteckými cestami, ako je Londýn a HomeCounties, odoprieť letné slnko.“

Táto správa sa tiež odvoláva na štúdiu Met Office z roku 2009, ktorá zisťuje, že vetry vo vysokých výškach contrails nerozptyľujú a tieto sa neskôr sformovali do oblakov zakrývajúcich 20 000 mil.

Ako už sme zdokumentovali, programy geoinžinierstva založené na predpoklade využitia umelých aerosólov prebiehali už pred rokmi, vrátane Národného laboratória Savannah River v Aiken SC patriaci ministerstvu energetiky USA (DOE), ktorá začala v roku 2009 vykonávať štúdie, do ktorých patrilo vystreľovanie ohromného množstva časticového materiálu, v tomto prípade „poréznych mikroguľôčok zo sklenej vaty“ vyvrhovaných do stratosféry.

Ďalší z programov patriaci k Programu vedy o atmosfére ministerstva energetiky je zameraný na „vývoj dôkladného pochopenia atmosférických procesov, ktoré kontrolujú transport, transformáciu a osud energie spojenej so stopovými chemikáliami a čiastočkami hmoty.“

Webová stránka DOE uvádza, že „Súčasný program sa zameriava na radiačný účinok aerosólov na klímu: formovanie a vývoj aerosólov a vlastnosti aerosólov, ktoré prinesú priame a nepriame vplyvy na klímu a klimatické zmeny.“

Tieto programy už mali ten účinok, že blokovali slnečný svit. Objavenie fenoménu chemtrails je v súbehu s poklesom slnečného svitu dopadajúceho na zemský povrch v priemere o 22%.

V roku 2008 vyšetrovanie spravodajstva KSLA zistilo, že častice padajúce na zem z veľkých výšok sú chemtrails obsahujúce vysokú koncentráciu bária (6,8 ppm) a olova (8,2 ppm) rovnako ako stopové množstvá iných chemikálií vrátane arzénu, chrómu, kadmia, selénu a striebra. Z týchto okrem jedného ide o kovy, niektoré z nich toxické, zatiaľ čo iné sa dajú v prírode nájsť len veľmi zriedkavo.

Spravodajstvo sa zameralo na bárium, ktoré sa výskumníkom ukazuje byť „indikativnym markantemchemtrails“. KSLA našli vo svojich vzorcoch koncentrácie bária 6,8 ppm alebo „viac ako šesťnásobok úrovne toxicity stanovené ministerstvom životného prostredia (EPA).“ Ministerstvo kvality životného prostredia v Louisiane potvrdilo, že vysoké koncentrácie bária boli „veľmi neobvyklé“, ale počas svojej diskusie s KSLA to komentovali, že „dokázať zdroj, to už je úplne iná záležitosť.“

KSLA sa tiež opýtali Marka Ryana, riaditeľa Strediska pre kontrolu jedov, na účinky bária na ľudské telo. Ryan odpovedal, že „krátkodobé vystavenie môže viesť k čomukoľvek od pálenia v žalúdku či na prsiach a dlhodobá expozícia spôsobuje problémy s tlakom krvi.“ Stredisko pre kontrolu jedov ďalej hlásilo, že dlhodobé expozície, rovnako ako je tomu u akejkoľvek škodlivej látky, môžu viesť k oslabeniu imunitného systému.

Doba popierania je za nami. Vedci už otvorene hovoria o blokovaní slnka a o následnom nahradení modrej oblohy belavou hmlou ako o časti programov geoinženierstva, u ktorého hrozí, že spôsobí globálne sucha a hlad, a pritom sú tu dôkazy, že takéto experimenty už v masívnom meradle prebiehajú.

Čo to na svet sprejujú ?

Dnes snáď už nenájdete nikoho, kto by nikdy nevidel oblohu zbrázdenou stopami prúdových lietadiel tiahnucimi sa od obzoru k obzoru, ktoré sa nakoniec zlejú v jednotný, kalný opar. Vrodená inteligencia nám hovorí, že to nie sú len obyčajné kondenzačné stopy, ale nikto si príliš nekladie otázky: Kto to vlastne robí? A prečo? Tento film sa to snaží zmeniť. Ponúka príbeh o rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví tzv geoinžinieringu riadenom vedcami, korporáciami a vládami s cieľom modifikácie globálnej klímy a ovládania počasia. Hoci predstavitelia trvajú na tom, že sú tieto programy len v diskusnej fáze, existujú hory dôkazov, že už dávno prebiehajú. Do atmosféry sú vypúšťané tony toxických látok meniacich zloženie pôdy, vody a so zničujúcimi dôsledkami pre plodiny, zvieratá i ľudské zdravie. Údajne pre naše dobro.
Dokonca šéf Greenpeace, britský vedec a oddaný zástanca vysvetlenie globálneho oteplenia ľudskou činnosťou – DougParr – už odsúdil pokusy o geoninžinierstvo planéty ako „príšerné“ a „nebezpečné“.

Celá tá agenda geoinžinierstva sa realizuje s úplným vylúčením konzultácií s verejnosťou a so zlovoľne prezieravou ignoranciou k dlhodobým dopadom na zdravie a prostredie – a to všetko v mene „riešenia“ problému globálneho otepľovania, ktorý je čím ďalej viac odhaľovaný ako vykonštruovaný hoax.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!