Select Page

Manželstvo je pre mnohé páry dôležitým krokom, ktorým potvrdzujú svoju lásku a oddanosť jeden druhému. Takmer všetci do neho vstupujú s pocitom, že práve to ich vydrží. Bohužiaľ rozvodové štatistiky dokazujú niečo iné.

Rozvodovosť stále stúpa a jedným z dôvodov bývajú neprekonateľné rozpory partnerov alebo nevera. Aká musí byť žena, aby nemal muž dôvod byť jej neverný.

Vstup do manželstva býva nielen nezabudnuteľným okamihom, ale tiež dôležitým rozhodnutím, ktoré mnohým zmenia zmysel života. Nesie so sebou nové očakávania, ale aj mnohé starosti. Neraz sa bohužiaľ stáva, že sa z krásneho a spokojného vzťahu stane po svadbe rutina s mnohými problémami, ktorá časom všetko zničí.

Radikálnejší jedinci, ktorí nechcú alebo nevedia takú situáciu riešiť, volia rovno rozvod. V skorších dobách vec takmer nemysliteľná, dnes záležitosť, ktorá je skoro na dennom poriadku. Tomu bohužiaľ nahráva aj postoj mnohých slávnych osobností prezentovaný v médiách, kedy slávny volí rozvod ako jednoduchý spôsob, ako sa bez námahy vymaniť z problémov. Niet sa teda čomu čudovať, že si z nich mnohí mladí manželia v podobnej situácii „berú príklad“, uvádza server Women ‚s Health.

  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn
Iní vidia východisko v nevere. Kým v roku 1991 sa v celosvetovom prieskume k nevere v manželstve priznalo 15 percent mužov a 12 percent žien do 35 rokov, v roku 2006 to bolo už 20 percent mužov a 15 percent žien.

Podľa odborníkov sa dajú vytušiť určité problémové situácie, ktoré, ak sa neriešia, môžu vyústiť práve v neveru jedného alebo oboch partnerov v krátkom čase po vstupe do manželstva, hoci bolo predchádzajúce spolužitie úplne bez problémov.

Manželstvo ako výsledok spoločného bývania

Spoločné spolužitie partnerov pred svadbou je niečím, čo sa predtým moc nevidelo. Dnes ide naopak o takmer samozrejmú vec, kedy sa majú partneri čas dobre spoznať a vyskúšať si, ako im to spolu pôjde. Aj v tom je ale podľa odborníkov háčik. Ak sa jedná o krátkodobé spolužitie rádovo niekoľko mesiacov pred svadbou, nie je to dostatočná doba, aby partneri „okúsili“ možno príkoria, ktoré spoločné spolužitie prináša.

Odborníci radia, ak už sa rozhodnú pre svadbu po niekoľkomesačnom bývaní v jednej domácnosti, aby nič neunáhlili a nechali si minimálne ročné až 17mesačnú zásnubný dobu, ktorá preverí ich existujúci vzťah.

V dlhodobom spolužití naopak hrozí situácia, keď jeden z partnerov (prevažne sú to ženy, prípadne rodičia jedného či oboch partnerov) začne spoločne strávenú dobu (jedná sa o roky spolužitia) brať ako akýsi predpoklad k tomu, že východiskom musí byť svadba. Nenásilne a nenápadne potom začne tlačiť partnera do hovorov o manželstve. Ten potom veľakrát v snahe upokojiť situáciu podľahne. Nevera následne býva veľmi rýchlym riešením, ako utiecť z niečoho, čo vlastne jeden z páru (ešte) nechcel.

Internetová „dostupnosť sexu“ nahráva nevere

Internet vládne našim životom. Kto vie aspoň trochu pracovať s počítačom, nájde na internete všetko, čo ho zaujíma a baví. Trebárs aj to, čo mu chýba v manželstve. Je preto viac než dôležité vedieť v manželstve hovoriť o problémoch, a to aj v sexe. Ak začne mať jeden z partnerov pocit (väčšinou sú to muži), že sa sex dostal do zabehnutých koľají, a ide niekedy už len o „splnenú povinnosť“ ako zdieľané intímnosti, začne hľadať uspokojenie práve potrebné na internete.

A od online nevery k tej reálnej nie je až zas tak veľký krok. Ak sa raz pokušenie nevery objaví, riziko „realizácie“ rapídne vzrastá. Hoci sa vzťah nezakladá len na sexe, aj o ňom treba hovoriť, v manželstve možno o to viac.

Pre ženy vysnívaný cieľ, pre mužov obdobie zodpovednosti

Pre nejednu ženu je vstup do manželstva a založenie rodiny krokom, s ktorým v budúcnosti automaticky počíta. To platí aj pre väčšinu mužov, aj keď ti o tom moc nahlas nehovorí.

Ženy sú tak nejako „oboznámené“ s tým, že sa budú raz starať o domácnosť, prípadne o potomkov, takže keď takáto situácia reálne nastane, sú schopné sa s ňou vcelku obstojne vysporiadať (aj tu samozrejme sú výnimky). Muži ale na tom nebývajú mnohokrát rovnako. Hoci to na sebe nedajú poznať, manželstvo pre mnohých môže byť nadmernou psychickou záťažou.

Vo vzťahu pred svadbou mali obaja partneri akúsi voľnosť, po svadbe ale okolí tak nejako očakáva, že predovšetkým muž bude ten, ktorý bude držať rodinu pohromade a postará sa o ňu (po stránke bývanie, finančné atď). Ak sa navyše stav v manželstve zrazu nevyvíja tak, ako si partneri želajú, je to živná pôda pre neveru, ktorá môže pre niekoho predstavovať najjednoduchší spôsob, ako od uvedenej zodpovednosti uniknúť.

Je preto najvhodnejšie, keď sa obaja partneri budú schopní v manželstve o všetko deliť, rovnako tak ako riešiť problémy spoločne, ak nastanú. Nezvalovať vinu na druhého, vedieť si aj v ťažkých chvíľach urobiť okamih len sami pre seba. Aj v manželstve pamätajte na to, že partner vedľa vás je stále ten istý človek, ktorého ste si vybrali a zamilovali. Venujte sa jeden druhému a o vzťah sa starajte, inak sa z neho čoskoro stane rutina.

Manželstvom záletníka nezmeníte

Až si ma vezme, tak sa určite zmení. Tak táto veta možno napadla nejednu ženu, ktorá zažila partnerovu neveru, ale stále dúfa, že práve ona ho dokáže nejako zmeniť. Bohužiaľ často nedokáže. Ak považuje partner už pred svadbou vernosť za niečo, čo sa nenosí (to platí aj u žien), len ťažko s ním niekto niečo zmôže, ak on sám nebude chcieť. Ak bude navyše do svadby donútený (z akéhokoľvek dôvodu), je viac než pravdepodobné, že v nevere uvidí jednoduché východisko, ako z nepríjemnej situácie utekať.

Čo z toho všetkého vyplýva? Podľa odborníkov je základ v tom nebrať už od začiatku manželstva ako stav, ktorý keď sa nepodarí, môžete z neho jednoducho pri prvých problémoch odísť (rozvod), aj keď je to samozrejme možné.

Rozhodne nerealizujte svadbu len preto, že to chce niekto iný (väčšinou rodičia). Ide o vaše rozhodnutie a prípadné následky budete musieť riešiť zase len vy.

Berte partnera ako sebe rovného, naučte sa vzájomne zdieľať a riešiť pekné aj tie náročnejšie okamihy v živote, rešpektujte jeden druhého, a naučte sa robiť kompromisy. Aj cez toto všetko vám nikto dlhé manželstvo bez nevery nezaručí, ale je to dobrý začiatok, ako sa tomu priblížiť.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!