Select Page

Jeden z projektov, ktorý bude už čoskoro na trhu rieši otázku „Ako sa vyhnúť kríze„.  Projekt rieši tri oblasti podnikania: Bezhotovostné úvery, pohľadávky-záväzky a ponuku-dopyty. Čo je na tomto projekte iné, keď na trhu sú banky, ktoré dávajú úvery, nebankové spoločnosti, ktoré požičiavajú peniaze, právnici a exekútori, ktorí naháňajú pohľadávky a berú dĺžnikom čo sa dá, firmy, ktoré ponúkajú databázu zákaziek ?

Na projekte je iné takmer všetko, avšak na pohľad je to rovnaké !
Bezhotovostné úvery sú oveľa výhodnejšie a dostupnejšie. Riešenie pohľadávok a záväzkov je bezbolestné a efektívne pre obidve strany. Obchody sú cielené na základe spárovania ponúk a dopytov.

Toto je len rámcový stručný opis projektu. Bližšie informácie napíšem v ďaľšom príspevku.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!