goodboog – celosvetový katalóg firiem

Vývoj katalógu goodboog nasledoval hneď za vývojom systému nepeňažných platieb, z ktorého bola čerpaná podstatná časť myšlienky týkajúca sa konkrétne ponúk a dopytov, podrobné kategórie výrobkov a služieb a celosvetové pôsobenie, na ktoré bol už systém nepeňažných platieb prispôsobený. (viac…)

Systém nepeňažných platieb

V roku 2001 som pripravil Elektronický Informačný Clearingový Systém – systém nepeňažných platieb, ktorý bol v roku 2002 aj na trhu testovaný. Systém rieši optimalizáciu clearingových transakcií medzi klientmi, generuje odporúčané hodnoty všetkých clearingových transakcií a automaticky o nich informuje klientov. (viac…)

Pin It on Pinterest