XML sitemap Google

Generuje XML súbor sitemap.xml, ktorý vyhľadávačom odovzdáva informácie o nových stránkach a ich frekvenciu aktualizácie. Tento plugin vytvorí špeciálny XML Sitemap, ktorý pomôže vyhľadávačom ako Google, Bing, Yahoo a Ask.com k lepšej indexácii vášho blogu. S takými súbormi Sitemap je to oveľa jednoduchšie, je vidieť kompletnú štruktúru webu a tak ju získať efektívnejšie. Plugin podporuje všetky druhy stránok generovaných WordPress, rovnako ako vlastné URL. Ďalej upozorní všetky hlavné vyhľadávače zakaždým, keď vytvorím príspevok o novom obsahu.

Komentáre

komentare

Žiadne Komentáre

Pridaj komentár

1 Spätný odkaz

  1. Peter Divéky - XML sitemap Google | Peter Divéky