Došlo mi od priateľa, Citujem: Prosím, pošlete tuto zprávu každému, kdo má přístup k internetu. Můžete dostat na prvý pohled neškodný e-mail s prezentaci v Power Pointe pod názvem „Life is beautiful“ (život je krásny). Pokud ji obdržíte, za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE a okamžitě ji vymažte.

Pokud ji otevřete, na Vaši obrazovce se ukáže zpráva:
„It is too late now, your life is no longer beautiful“  (Už je příliš pozdě, teď Váš život už není krásny)

Následně ztratíte všecko ve vašem PC a osoba, která Vám toto zaslala, získá přístup k Vašemu Jménu, E-mailu a Heslu.

Toto je nový vir, který vstoupil do oběhu v sobotu po oběde. AOL už potvrdil, že je to vážné a že antivirové programy nejsou schopné tento vir změnit. Vir byl vyroben hackerem, který se nazýva „life owner“.

Prosím, pošlete tuto zprávu všem Vašim přátelům a požádejte je, aby ji co nejrychleji poslali dál.

Varování.jpg
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Gmail
  • VKontakte
  • LinkedIn

Komentáre

komentare

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!