panobcan.sk

Jedným z projektov, ktorý by mal priniesť na internet niečo nové plánujeme s portálom panobcan.sk. Zatial je tento portál vo vývoji, v krátkom čase pribudnú zaujímavé sekcie.

Príznaky starnutia

1. Spíš oddelene od svojich zubov.
2. Chceš si vyzuť ponožky a zistíš, že ich vôbec nemáš na nohách.
3. Z postele sa postavíš až na druhý pokus.

Vydavateľstvo goodboog

Značka goodboog vznikla ako otočený obraz slova good. Pri prvom počutí sa zdá, že sa jedná o dobrú knihu - good book. Ma to teda niečo spoločné, ale dobrá kniha to nie je. Pod značkou godboog beží celosvetový internetový katalóg firiem

EICS - bezhotovostné úvery

Úvery, ktoré systém EICS dokáže v sieti klientov poskytovať, možno nazvať aj bezhotovostnými. Klienti systému EICS môžu tak nakupovať tovar a služby s minimálnymi úrokmi, ktoré zaplatia za výhodný úver.

Škola života - IT

Práca v informačných technológiách naplno min. 12 hod. denne po dobu 10 rokov mi dalo veľkú školu a hlavne prehľad pri riešení aj tých najnáročnejších projektov. Veľké poznatky z praxe pri riadení a prevádzkovaní

EICS - systém nepeňažných platieb

V prvej časti systému EICS Vám prezradím niečo o jeho vzniku. Hlavným cieľom bolo aj je riešiť problém, s ktorým sa trápia bartrové spločnosti na celom svete. Problém spočíva v tom, že klienti bartrových spoločností nemajú istotu v zdravom fungovaní bartrového systému,

Projekty pokračujú

Záujem o projekty, ktoré sú mojím dielom je stále dostatočný.  Preto som sa rozhodol v týchto projektoch pokračovať.  Jeden z najväčších projektov je systém nepeňažných platieb EICS,