Kmeňové bunky pre tvorbu krvi možné odoberať i mŕtvym darcom

Kmeňové bunky potrebné pre tvorbu krvi je možné pre potreby transplantácie odoberať aj mŕtvym darcom. Ako prvý to dokázali vedci z tímu Emanuela Nečasa a Luďka Šefce z Ústavu patologickej fyziológie 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorí sa podieľajú na príprave projektu Biocev. Oznámil to tlačový odbor Akadémie vied.


Tím sa zaoberá štúdiom krvotvorných kmeňových buniek a ich tkanivovým mikroprostredím. Zistenie, že je možné tieto bunky odoberať aj zosnulým, môže významne obohatiť registre darcov kostnej drene a priniesť novú nádej pacientom čakajúcim na transplantáciu, súdia vedci.

Živý darca môže darovať iba párový orgán, ako napríklad obličku alebo kostnú dreň obsahujúci krvotvorné kmeňové bunky. V prípade transplantácie kostnej drene je potrebná maximálna imunogenetická zhoda medzi darcom a príjemcom, čo značne obmedzuje možnosť nájdenia vhodného darcu pre každého pacienta. Niektorí pacienti preto musia dlho čakať a často sa vhodného darcu nedočkajú.

Pre transplantáciu sa niektoré orgány získavajú aj od mŕtvych darcov. To však zatiaľ neplatí pre kmeňové bunky. Tím z Ústavu patologickej fyziológie ako prvý dokázal, že krvotvorné kmeňové bunky sú odolné voči nepriaznivým podmienkam vznikajúcim zástavou krvného obehu. "Oproti ostatným bunkám si kmeňové bunky odobraté aj rad hodín po smrti plne zachovajú svoje prirodzené vlastnosti, a sú tak vhodné pre transplantáciu," uviedol profesor Nečas.

Nečas a Šefc sa budú podieľať na jednom z piatich kľúčových výskumných programov projektu Biocev, ktorým je vývoj liečebných a diagnostických postupov. Výskumom správania kmeňových buniek v mikroprostredí kostnej drene sa zaoberajú dlhodobo.

 

 

 

 

Komentáre

komentare

1 Komentár

  • monika

    ...aj tento článok zaujal...Myslím si, že sa zaoberajú zaujímavým projektom.Môj postoj k vyššie napísanému je ten, ak už by som bola pár hodín mŕtva,tak si berte všetko čo pomôže iným pre ich ďalší život...

Pridaj komentár