SEO Rank Reporter

SEO Rank Reporter je veľmi užitočný plugin WordPress. Jedná sa jednoduchý nástroj, ktorý každé 3 dni sleduje vašu pozíciu vo vyhľadávači Google, a tým umožňuje ľahko kontrolovať pozíciu priamo vo WordPress.