Varovanie od firmy AGEM !

Došlo mi od priateľa, Citujem: Prosím, pošlete tuto zprávu každému, kdo má přístup k internetu. Můžete dostat na prvý pohled neškodný e-mail s prezentaci v Power Pointe pod názvem "Life is beautiful" (život je krásny). Pokud ji obdržíte, za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE a okamžitě ji vymažte.