Príznaky starnutia

1. Spíš oddelene od svojich zubov.
2. Chceš si vyzuť ponožky a zistíš, že ich vôbec nemáš na nohách.
3. Z postele sa postavíš až na druhý pokus.