WP Copy Protect

Plugin ktorý zabraňuje kopírovaniu článkov. Nepôjde vybrať ani skopírovať text, nebudú fungovať žiadne klávesové skratky, nebudú funkčné tlačidlá u myši. Klikateľné zostanú iba formuláre (napr. komentáre alebo vyhľadávanie) odkazy a ...