Maintenance Mode

Výborná vec pri rekonštrukcii alebo aktualizáciu stránok - plugin dovoľuje "vypnúť" web normálnym návštevníkom. Prihlásený administrátor vidí celý obsah normálne, ale ostatným sa zobrazí tabuľka s dôvodom uzavretia a časom zostávajúcim ...