EICS - systém nepeňažných platieb

V prvej časti systému EICS Vám prezradím niečo o jeho vzniku. Hlavným cieľom bolo aj je riešiť problém, s ktorým sa trápia bartrové spločnosti na celom svete. Problém spočíva v tom, že klienti bartrových spoločností nemajú istotu v zdravom fungovaní bartrového systému,

Systém nepeňažných platieb

V roku 2001 som pripravil Elektronický Informačný Clearingový Systém - systém nepeňažných platieb, ktorý bol v roku 2002 aj na trhu testovaný. Systém rieši optimalizáciu clearingových transakcií medzi klientmi, generuje odporúčané hodnoty všetkých clearingových transakcií a automaticky o nich informuje klientov.