Chemtrails - smutná a utajovaná pravda

Chemtrails je smutnou realitou dnešného sveta. Prebieha bakteriologický útok, na celé ľudstvo. Pomocou chemických a bakteriologických prostriedkov je tiež upravovaná ľudská DNA. Klimaticko - tektonické zbrane sú pripravené na použitie. ...