Systém nepeňažných platieb

V roku 2001 som pripravil Elektronický Informačný Clearingový Systém - systém nepeňažných platieb, ktorý bol v roku 2002 aj na trhu testovaný. Systém rieši optimalizáciu clearingových transakcií medzi klientmi, generuje odporúčané hodnoty všetkých clearingových transakcií a automaticky o nich informuje klientov.