EICS - bezhotovostné úvery

Úvery, ktoré systém EICS dokáže v sieti klientov poskytovať, možno nazvať aj bezhotovostnými. Klienti systému EICS môžu tak nakupovať tovar a služby s minimálnymi úrokmi, ktoré zaplatia za výhodný úver.

Škola života - IT

Práca v informačných technológiách naplno min. 12 hod. denne po dobu 10 rokov mi dalo veľkú školu a hlavne prehľad pri riešení aj tých najnáročnejších projektov. Veľké poznatky z praxe pri riadení a prevádzkovaní

EICS - systém nepeňažných platieb

V prvej časti systému EICS Vám prezradím niečo o jeho vzniku. Hlavným cieľom bolo aj je riešiť problém, s ktorým sa trápia bartrové spločnosti na celom svete. Problém spočíva v tom, že klienti bartrových spoločností nemajú istotu v zdravom fungovaní bartrového systému,

Projekty pokračujú

Záujem o projekty, ktoré sú mojím dielom je stále dostatočný.  Preto som sa rozhodol v týchto projektoch pokračovať.  Jeden z najväčších projektov je systém nepeňažných platieb EICS,

goodboog - celosvetový katalóg firiem

Vývoj katalógu goodboog nasledoval hneď za vývojom systému nepeňažných platieb, z ktorého bola čerpaná podstatná časť myšlienky týkajúca sa konkrétne ponúk a dopytov, podrobné kategórie výrobkov a služieb a celosvetové pôsobenie, na ktoré bol už systém nepeňažných platieb prispôsobený.

Systém nepeňažných platieb

V roku 2001 som pripravil Elektronický Informačný Clearingový Systém - systém nepeňažných platieb, ktorý bol v roku 2002 aj na trhu testovaný. Systém rieši optimalizáciu clearingových transakcií medzi klientmi, generuje odporúčané hodnoty všetkých clearingových transakcií a automaticky o nich informuje klientov.