Juvenilná justícia - lov na deti

Naše deti nie sú obchodný artikel ? ... Bohužiaľ, áno ! obchoduje sa s nimi aj s ich orgánmi. Prosím, pozrite najčerstvejšie video v češtine (hore); týka sa to už aj jednej slovenskej a českej rodiny. Písala som o tom pred pár mesiacmi prezidentovi a niektorým sudcom, právnikom a lige na ochranu detí.